Jaarrekening – CIE ZOCS

2 juni 2021

Jeugd en (informele) zorg

Ik wil beginnen zoals ook andere collega’s om een ieder die zich het afgelopen jaar ingezet heeft om de zorg voor Rotterdammers in stand te houden of te verbeteren te bedanken voor hun inzet. Vandaag gaat het over geld, maar zonder menselijke inzet en motivatie bereiken we niets.

Na het Rekenkamerrapport Broze Bedoelingen kunnen we als 50Plus Rotterdam het jaarverslag waar het over zorg gaat en zorg voor ouderen toch met niet meer onbevangen bestuderen. Maar omdat we dit rapport nu niet bespreken beperk ik me toch tot dit jaarverslag 2020 met al haar corona beperkingen en corona kansen, al kost het me moeite om een “zie je wel” te onderdrukken.

Een van de opvallende zaken is het toenemend beroep op de Wmo-zorg. Het beroep op Wmo-zorg neemt toe, onder andere omdat het goedkope oplossing is voor als je huishoudelijke hulp nodig hebt. Deze Wmo-zorg kost de gemeente Rotterdam een stevig bedrag. De vraag is of we dat moeten willen. Onze buurgemeente Krimpen aan den IJssel vindt van niet en durft het aan om vanaf 1 juli aanstaande van de landelijke regels af te wijken en wel weer een inkomenstoets in te voeren. Durft onze wethouder ook deze stap te zetten of heeft hij andere ijzers in het vuur om de extra kosten gecompenseerd te krijgen?

Verder blijven we bij 50Plus Rotterdam de presentatie van de begroting en resultaat een lachertje vinden. Wanneer je oorspronkelijk 611 miljoen begroot en later 662 miljoen, dan is je afwijking van je oorspronkelijke begroting geen 4,64 miljoen, maar 51 miljoen. Als ik dat  thuis doe zo (met kleinere bedragen) dan heb ik al een echtelijke ruzie. Waarom deze mist optrekken? Wees eerlijk over de enorme bedragen die wij aan zorg uitgeven in Rotterdam dat helpt de discussie. Nu heeft het zoiets als beweren dat je bespaart hebt omdat je toen je in winkel was toch maar niets gekocht hebt.

In het hoofdstuk over Maatwerkvoorzieningen komt plots de term bestandsvergelijking Beschermd Wonen aan de orde. Wat moeten we daaronder begrijpen?

Ook zou we van 50Plus Rotterdam graag meer uitleg hebben over de Thuisplusflat. Dit initiatief oogt goed, maar je woont toch gewoon in je eigen woning met als enig verschil dat je een vast team hebt die de benodigde zorg en activiteiten verzorgen door een vaste aanbieder? Staat dat niet op gespannen voet met de keuzevrijheid van de zorgvrager vanwege levensovertuiging of persoonlijke voorkeuren? En wil niet iedereen een vast aanspreekpunt en vaste personen die voor je zorgen? Afhankelijk zijn van zorg is al erg genoeg. Is het kortom niet logischer en verstandiger om iedere Rotterdammer die zorg of ondersteuning nodig heeft een vast team van verzorgenden te bieden?

Dan over Gezond 010. We begrijpen dat door corona veel niet mogelijk was en dat we daardoor achterlopen op de gestelde doelen. Kan de wethouder aangeven wat we geleerd hebben van de beperkingen en hoe we die lessen kunnen gebruiken voor de volgende pandemie wanneer die zich aandient en dat lijkt eerder te verwachten dan we waarschijnlijk hopen. En hoe gaan we die Rotterdammers bereiken die onvoldoende taalvaardig zijn? Volgens opgave is dat 21 procent van de Rotterdamse bevolking: 132.000 Rotterdammers. Juist voor hen is een gezonde lifestyle van belang, want juist bij hen is over het algemeen de meeste gezondheidswinst te behalen.

Taal

Nog een laatste opmerking over taal. Uit het overzicht van het aantal afgeronde taaltrajecten blijkt een lager aantal dan waar naar gestreefd is. Dat is te begrijpen, maar hoe gaan we dat aantal inhalen of moeten we er in berusten dat we door corona hier een spaak in het wiel steekt en dat we in deze collegeperiode de oorspronkelijke beoogde 19.000 succesvol afgeronde taaltrajecten niet zullen halen?

Sport

Sporten is leuk en samen sporten is nog leuker. Fijn natuurlijk, maar bewegen, je lijf gebruiken en blijven gebruiken is gewoon goed voor je. Goed dat daar aandacht voor is en goed dat daar aandacht voor gevraagd wordt. Vreemd vind ik het dat het streven is dat de sportverenigingen tenminste 75.000 leden hebben. Dat is vreemd omdat ik eerder wil weten hoeveel van die leden ook daadwerkelijk hun neus laten zien en meedoen. Vreemd is dat ook dat de leden van commerciële partijen (en Fitness is een van de meest beoefenden sporten) er in dit overzicht blijkbaar niet toe doen, hoe moet ik dat begrijpen?

 

Delen via: