Inspraak van de Rotterdammer

21 februari 2019

Voorzitter, geachte collega’s,

 

50PLUS Rotterdam is een partij die enerzijds enorm gehecht is aan tradities en stabiliteit.

Dus behoudt de AOW, waardeer de kennis en ervaring van ouderen en heb wat meer respect voor de ouderdom.

Anderzijds is 50PLUS Rotterdam een partij die gaat voor vernieuwing en innovatie.

Een jonge partij die graag ook bestuurlijk de kussens eens op wil schudden.

Een frisse partij die een democratische vernieuwing niet schuwt.

Een open en transparante partij die de inbreng van inwoners omarmt.

 

De gekozen volksvertegenwoordiger is natuurlijk zoals het woord al zegt de vertegenwoordiger die namens het volk gekozen is om voor het volk te wikken, te wegen te besluiten te controleren wat er in een stad allemaal in het dagelijkse leven van mensen moet gebeuren.

Maar het is toch van de verre prehistorie als dat alleen door die gekozen raadsleden in een raadzaal moet gebeuren.

De inbreng van de inwoners in dat hele besluitvormingsproces is een enorme meerwaarde voor de mensen die wonen in het huis van Thorbecke.

 

In een tijd waar het naar de maan gaan al ver achterhaald is.

In een tijd waar de informatietechnologie oneindige vormen begint aan te nemen.

In een tijd waar we virtueel binnen nanoseconden de wereld rond kunnen vliegen.

In zo’n tijd is het peilen van de mening van de inwoner in onze stad van een buitengewoon grote meerwaarde.

 

Echter om in die hedendaagse tijd dat mogelijk te maken is een modernisering van onze wetten en regels dringend nodig.  Het vraagt om een aanscherping van de regelgeving zodat die digitale meningspeiling van onze inwoners ook kan plaatsvinden. Zoals aan aangegeven de tweede termijn van de huidige burgemeester loopt volgend jaar ten einde.

Misschien dat onze burgervader voor een derde ambtstermijn opteert.

Samen met mijn collega’s van DENK en Leefbaar Rotterdam is 50PLUS Rotterdam de mening toegedaan dat het realiseren van een vorm van inspraak voor Rotterdammers hierbij van groot belang is.

Dit is wat betreft 50PLUS Rotterdam een heel goede reden om nu dus het huidige Rotterdamse kader waarin een referendum en een digitale meningspeiling over (her)benoemingen en/of functioneren van personen is uitgesloten te gaan aanpassen.

Eenmaal aangepast kan dan de mening van de inwoner over en bij een eventuele herbenoeming van de burgemeester gepeild worden.

50PLUS Rotterdam is zeer trots om samen met DENK en Leefbaar Rotterdam hiervoor haar eerste initiatiefvoorstel ‘Inspraak van de Rotterdammer; Rotterdammers horen over de burgemeester in deze raad te mogen aanbieden’.

Delen via: