ijkpunten Sociale Woningbouw – Raad

27 mei 2021

Voorzitter,

De woningmarkt in Rotterdam staat onder druk en er zijn te weinig woningen in de sociale sector.

Jongeren moeten thuis blijven wonen. Ouderen vinden geen betaalbare seniorenwoningen. Tweeverdieners wonen scheef. Urgent woningzoekenden vinden helemaal geen woning.

De oplossing is simpel voorzitter,

Stop met slopen en Start met bouwen voor het juiste segment. En dat is niet zoals op dit moment hier in Rotterdam voortdurend gebeurt. Hier bouwen we voor het hoge segment.

 

Koopwoningen van boven de € 350.000. Huurwoningen van boven de € 1200/maand. Niemand zit erop te wachten. En die woningen kunnen we aan de straatstenen niet kwijt. Zoals in het appartementencomplex Forum nog in maart van dit jaar gebeurde. Toekomstige huurders krijgen een gratis maand huur.

Wie houdt nu wie voor de gek?

 

Het college geeft aan dat er genoeg sociale woningen moeten zijn op basis van de doelgroep die er in Rotterdam voor in aanmerking komt. Maar de werkelijkheid is duidelijk een stuk weerbarstiger als al die theoretische modellen van de wethouder doen geloven.

Zelfs de corporaties die voor een belangrijk deel aan de lat staan voor de sociale huurwoningen in onze stad geven aan dat ondanks de cijfers de dalende beschikbaarheid van sociale huurwoningen een feit is.

De wethouder en de corporaties hebben daarom een traject doorlopen waarin ze tot een set van maatregelen zijn gekomen om de beschikbaarheid van sociale huurwoningen in Rotterdam te verbeteren.

Probleem wat betreft 50PLUS Rotterdam is dat het uitgangspunt welke het college hanteert om te komen tot een grotere beschikbaarheid van sociale woningen niet het juiste uitgangspunt is.

Het college zoekt de oplossing vooral in de doorstroming op gang te brengen. Terwijl 50PLUS Rotterdam ervan overtuigd is dat de oplossing zit. In het niet slopen van goede sociale huurwoningen. Maar op het inzetten van bouwen van betaalbare sociale woningen. Dat zijn dus huurwoningen in de prijsklasse tot €750/maand en koopwoningen tot €180.000.

Want zolang de vraag ruimschoots het aanbod overstijgt is de oplossing van doorstroming in de sociale huursector pertinent niet afdoende.

50PLUS Rotterdam kan hierin de wethouder dan ook totaal niet volgen.

Nee voorzitter,

Dan moet je als college ook willen bouwen voor de sociale sector.Dan moet je als college ook de woonvisie uit 2016 durven aan te passen. Maar nee het college blijft stug volhouden dat de woningvoorraad in het midden en hoge segment vergroot moet worden. Onbegrijpelijk, nu zo aantoonbaar wordt dat de sociale woningmarkt op slot zit. En de vele bouwplannen in het midden en hoger segment van de afgelopen jaren dit probleem niet oplossen.

Het college blijft zich maar focussen op de stijgers uit het sociale segment die door kunnen verhuizen naar het middensegment. Maar voorzitter wat doen we met die hele grote groep die niet meer kan betalen als sociale sector woningen. Die moeten dus maar hopen en wachten totdat die zogenaamde groep stijgers door gaat stromen. En zo wacht iedereen op iedereen en gebeurt er niets.

En voorzitter daar komt bij dat de hoeveelheid stijgers helemaal niet gelijk is aan de veel grotere groep mensen die niet tot de stijgers horen maar wel een woning in de sociale sector nodig hebben. Het vergroten van de sociale woningvoorraad door te gaan bouwen voor de sociale sector dat is de oplossing voorzitter. Het is namelijk heel eenvoudig; als je sociale woningen tekort komt moet je er gewoon meer gaan bouwen.

En helaas voorzitter,

Dat is nu precies wat het college de afgelopen drie jaar verzaakt heeft te doen. De verdeelsleutel uit de woonvisie 2030 van maar 20% woningen in de sociale sector is een foute aanname gebleken. En dan gaan inzetten met de corporaties op toewijzingsbeleid vindt 50LUS Rotterdam bijna neigen naar asociaal beleid. Dit college wil in een markt waar een enorme schaarste is gaan sturen door te gaan toewijzen?

Er zijn wachtlijsten voorzitter,

Hele lange wachtlijsten. Van vele jaren wachten dus toewijzen is een niet erg effectief middel vreest 50LUS Rotterdam.

Verder wil dit college inzetten op tijdelijke woningbouw en tussenvoorzieningen in de sociale sector. 400 woningen al dit jaar. En ook volgend jaar wordt daarop ingezet. En vervolgens blijft het college continue zoeken naar aanvullende locaties voor tijdelijke woningbouw.

Waarom gaat het college niet op zoek naar locaties voor definitieve sociale woningbouw vraagt 50PLUS Rotterdam zich af? Voor de ouderen is dat belangrijker dan de totaal niet stabiele en concrete tussenvoorzieningen.

Het vandaag uitgekomen Rekenkamer rapport ‘Broze Bedoelingen’ die het Rotterdamse ouderenbeleid volledig afbrandt, onderschrijft dat met 50PLUS Rotterdam.

Kan de wethouder uitleggen waarom dat niet gebeurt?

En dat brengt ons bij de laatste maatregel waar het college voornemens is om op in te gaan zetten: het vergroten van de omvang sociale woningvoorraad.

Dat is dus uit het hart gegrepen van mijn 50PLUS Rotterdam hart. Want daar gaat dit hele betoog over voorzitter; Bouwen, bouwen bouwen. Hét motto van dit college is wat betreft 50PLUS Rotterdam een geweldig motto zolang als dit college ook eindelijk eens gaat bouwen voor die inwoners, voor die ouderen die woningen in de sociale sector zoeken.

50PLUS Rotterdam ondersteunt elke motie, elk voorstel die daaraan bijdraagt. Want voorzitter, en daar komen we na de zomer nog over te praten. Het is wel duidelijk dat de monitor van de ijkpunten 2020 zeer ongunstig zijn. En dat moet gevolgen krijgen in de aanpassing van de woonvisie 2030.

 

Delen via: