Hoek van Holland – CIE BWB

14 juli 2021

Voorzitter,

Het is opvallend dat nu het rapport van de ombudsman door 50PLUS Rotterdam weer op agenda gezet is van de gemeenteraad er ineens een lawine, een diarree aan informatie over ons heen gestort wordt. En erger ook de recreanten (de RAR), de gebiedscommissie hebben ineens deze week een bulk aan informatie gekregen en zie je ineens dat het college weer allerlei gesprekken aan het voeren gaat.

Kunnen de wethouders nu uitleggen hoe dit nu weer komt?

Moeten wij als raad nu het college als kleuters gaan behandelen en ze steeds op de vingers blijven tikken of gaat het college nu serieus werk maken van het samenwerken en het samendoen.

Het rapport van de ombudsvrouw laat geen spaander heel van hoe het college omgegaan is met de recreanten, met de gebiedscommissie en met de gemeenteraad.

Het college heeft zich onbehoorlijk gedragen, van betrokkenheid en participatie is geen sprake geweest.

De reactie van het college op het conceptrapport op 8 juni jl. is een zeer hautain en belerend antwoord. Iets wat de ombudsman ook al aanhaalde.

50PLUS Rotterdam verstaat onder behoorlijk bestuur toch echt dat ook een bestuur kan reflecteren op zichzelf, kan anticiperen op wat er gebeurt en ‘sorry’ kan zeggen.

Zo vaak als uw collega, de minister-president, in de tweede kamer hoeft u niet te doen maar één keer sorry zeggen zou toch het vertrouwen en de relatie met de recreanten een hoop verbeteren.

Voorzitter, het betreft een voorgenomen besluit van het college welke pas na raadpleging van de gemeenteraad zou worden vastgesteld.

De raadpleging van de raad heeft opgeleverd dat het voorgenomen besluit is ingetrokken en dat proces opnieuw gaat starten waarbij de recreanten via de RAR, nauw betrokken en zels een zeer actieve stem gaan krijgen.

Met andere woorden, de gemeenteraad is in the lead en die zal uiteindelijk beslissen wat er gebeurt met het recreatieoord.

De uiteindelijke vraag is natuurlijk

hoe de recreanten nu de regie gaan krijgen op het participatieproces,

hoe de recreanten ondersteund en gefaciliteerd gaan worden,

hoe de visie van de recreanten sturend gaan worden in de keuze,

hoe de contra-expertises kunnen gaan plaatsvinden,

Sinds 28 april zijn er ondertussen 2,5 maanden verstreken. Kostbare tijd is er verloren gegaan dus nu een duidelijke toezegging van wat we als raad al maanden wensen moet nu gaan gebeuren. Dit om te voorkomen dat we in september wederom het college naar huis sturen omdat ze niet voldaan hebben aan de opdracht.

Delen via: