Het plan van aanpak ‘Kwetsbare Rotterdammers’

28 november 2019

Voorzitter,

De overheid, de politiek is ontstaan om algemeen belang te dienen, om andere belangen te dienen, om het vangnet te zijn voor de kwetsbaren, om het vangnet te zijn voor diegenen die het niet redden in onze maatschappij, voor diegenen die het allemaal zelf redden is de zelfredzaamheid geen enkel punt.

Maar juist voor diegenen die het om wat voor reden niet redden is die zo zwaar opgelegde zelfredzaamheid een ramp. Het is dus goed en ook heel erg hard nodig dat er een plan op de plank van de gemeente ligt om kwetsbare Rotterdammers te ondersteunen.

En voorzitter omdat een overheid het vangnet moet zijn voor juist die kwetsbare inwoners moet de gemeente als hoogste prioriteit hebben: Dat de zorg goed is geregeld, de huisvesting voor ook mensen met een mindere portemonnee is geregeld en het leven van deze kwetsbare mensen weer op orde komt.

En daar dienen alle beleidsvelden van werk, zorg, huisvesting, schuldhulpverlening in de gemeente aan ondergeschikt gemaakt te worden.

Dus bij werk & Inkomen regel je dat uitkeringen en schuldhulpverlening goed georganiseerd is. Dat dit een moeizaam traject is hebben we met z’n allen deze zomer via de € 50 per week challenge maar wat goed weer gemerkt. Dat daar nog een wereld te verdienen is, door het beter te organiseren,  door te stoppen met boetes op boetes, door de stress eruit te halen, door aandacht te hebben voor de noden van kwetsbare mensen.

Dus op de zorg daar bezuinig je als gemeente niet op als meer dan 80.000 mensen in je stad onder de armoedegrens leven. Dat het vaak gaat over een multiproblematiek bij deze groep mensen is natuurlijk duidelijk. En dus is goede en adequate zorg van een enorm groot belang. En dan gaan bezuinigen op de tegemoetkoming Meerkosten Zorg om als voorbeeld maar eens te noemen is ronduit asociaal beleid voorzitter. En toch bezuinigt dit colle.ge op de zorgkosten. Dus het prachtig dat er gebouwd wordt voor de midden en hogere klasse inwoners maar dat mag toch als prioriteit gesteld worden boven het op straat laten leven van kwetsbare mensen.

En toch bouwt en droomt dit college alleen maar van dure woningen.

Het aantal daklozen neemt toe, neemt zelfs stevig toe en dat voorzitter is onacceptabel.

De Rekenkamer geeft er in haar rapport ‘Niet thuis geven’ ook heel duidelijk aan dat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen die uitstromen uit een opvang- of zorginstelling. Tegelijkertijd moeten we niet willen dat deze mensen niet  of niet teveel gecombineerd worden met andere kwetsbare personen, namelijk ouderen. Dramatische ervaringen zijn er bij de Evenaar en omgeving en recent weer in Hoogvliet.

Huisvest kwetsbare personen met voldoende zorg een aandacht, voorkom daarmee overlast en angst. Zorg voor wonen en woongenot voor hen voor wonen en woongenot voor hen én voor de mede-Rotterdammers, ouderen in het bijzonder.

Voorzitter 50PLUS is voor een plan van aanpak Kwetsbare Rotterdammers alleen al omdat er aandacht voor is. Maar dat er toch meer aandacht moet zijn voor kwetsbare rotterdammers dat is duidelijk!

Delen via: