Hand in Hand voor de Kuip! – Actualiteitenraad

3 november 2022

Voorzitter,

Een mokerslag voor het college dat Rotterdam niet behoed heeft voor het maken van dergelijke cruciale fouten in notabene een kerntaak van de gemeente; faciliteren dat Rotterdammers kunnen wonen, werken en leven in een omgeving die van en voor elke Rotterdammer is.

Een klap in het gezicht van de gemeenteraad die niet haar verantwoordelijkheid als raad heeft genomen in notabene een kerntaak van de raad; het college controleren en vaststellen dat er serieuze onzekerheid en onduidelijkheid bestond over de vereiste financiële middelen om het stadion te realiseren.

Een erkenning voor al die Feyenoord-supporters die van heinde en ver zijn komen inspreken, al die vrijwillige deskundigen en experts die jarenlang zich ingespannen hebben om Feyenoord, het college en raad te overtuigen dat er wel degelijk zeer gerede twijfel bestond over de uitvoerbaarheid van een nieuw stadion.

Voorzitter,

Het kan niet anders of de vernietiging van het bestemmingsplan ‘Feyenoord City’ moet als een bom zijn ingeslagen bij het college.

Want deze vernietiging heeft grote consequenties.

Voor 50PLUS zijn er drie rode draden uit de uitspaak van de Raad van State van groot belang;

  1. Hoe heeft het toch zo kunnen komen (analyse en enquête)
  2. Wat heeft dit voor effect op wat er allemaal nu speelt in de stad (inventarisatie en inzicht)
  3. hoe zie de toekomst eruit (bezinning en visie)

 

Zie de vragen hieronder.

Technische vragen over vernietiging Feyenoord City

 

Over elk van deze rode draad heeft 50PLUS Rotterdam veel vragen die ik u omwille van de tijd direct zonder verder inleiding aan het college ga voorleggen.

En tenslotte voorzitter wil 50PLUS van het college weten op welke termijn we als raad een plan van krijgen over deze 3 rode draden.

Dat mag en kan geen maanden duren want we hebben al heel veel tijd verloren aan mismanagement van ons stadsbestuur.

En 50PLUS wil doorpakken en snel dus verwacht ook dat gezien de urgentie het college nog voor het einde van het jaar met een eerste opzet gaan komen.

 

 

Delen via: