Gezond 010 en Trevvel – CIE ZOCS

1 september 2021

Voortgangsrapportage Gezond 010

Je gezondheid is het grootste goed dat je hebt is een veel gebruikte uitspraak. Werken, bezig zijn met je eigen gezondheid mag je daarom zien als een actief proces uit welbegrepen eigen belang. Daar moeten we als gemeente alle hulp, ondersteuning en motivatie bij bieden die mogelijk is. Maar dan moet je als burger ook zelf wel de middelen en de mogelijkheden hebben om aan je gezondheid te werken. 

Het grote verschil in levensverwachting en gezonde levensjaren tussen wat dat betreft de beste en slechtste wijk in Rotterdam is een schande die we ons allemaal aan moeten trekken. De bewoners van de slechtste wijk hebben een levensverwachting die 7 jaar korter is dan de beste wijk en ze leven ook nog eens 15 jaar langer met chronische ziekten. Als je daar iets langer over nadenkt is een plan als gezond 010 niet alleen goed maar meer dan ook broodnodig. Nodig voor de mensen zelf, maar ook nodig om te zorgen dat we in de toekomst voor iedereen die hulp nodig heeft die hulp ook kunnen bieden. Nodig omdat de beschikbare middelen beperkt zijn en beperkter worden.

Het verbaast me dan ook dat in de 28 pagina’s voortgangsrapportage dé reden voor ongezond gedrag niet genoemd wordt, namelijk armoede en schulden. De stress die dat met zich meebrengt is de grond en basis voor vrijwel alle problemen. Wil je aan gezondheid werken dan is bestrijden van armoede, van schulden een eerste vereiste. We begrijpen bij 50Plus Rotterdam dat er een aparte wethouder is voor de schuldenproblematiek, maar die kan toch wel een hoofdstuk, het belangrijkste hoofdstuk, van Gezond010 vullen?

Waarom denkt u dat fastfoodketens zich in achterstandswijken vestigen: snel en voldaan gevoel. Dat er teveel zout, te veel vet en te weinig bouwstoffen en noodzakelijke mineralen en vitamines in de die voeding zitten neemt de consument op de koop toe, want relatief goedkoop is de maag weer gevuld. En wat te denken van al die kassakoopjes die je aanstaren terwijl je op je beurt bij de kassa staat te wachten?

Onlangs las ik een nieuwe definitie van gezondheid: Het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven, waarbij veerkracht centraal staat. Ik noem die definitie omdat hij me aanspreekt, maar ook omdat het richting geeft waarin we aan onze gezondheid kunnen werken: zorg dat de Rotterdammer zelf de regie kan voeren. Ondanks alle aanbod en goede bedoelingen is het nog steeds de Rotterdammer die het zichzelf eigen moet maken, die zelf de regie moet kunnen voeren. Dat vraagt een vrije geest, juist daarom hebben we de echte gezondheidswinst te verwachten bij het bestrijden van armoede en schulden. Zonder dat heeft het hoofd niet de ruimte om aan de gezondheid te kunnen denken, niet de luxe om gezonder te leven. Juist daar verwachten wij meer en gerichte acties.

Dan nog dit: In Spoor 2 Gezonde omgeving, veel over een gezonde werkomgeving drugsgebruik, sporten en roken, maar niets over misschien wel de belangrijkste slechte gewoonte: alcoholconsumptie. Zo ondertussen weten we dat alcohol gewoon slecht is, de oorzaak van verschillende kankersoorten en ontwrichting van gezinnen. Voor de helderheid: ik wil niemand zijn drankje onthouden, maar ik pleit wel voor bewustwording van de risico’s. Ik las ooit een aardige tegelwijsheid: Er verdrinken meer mensen in een klein glaasje dan in een grote oceaan. De tijd dat ik op alcohol detox afdelingen werkte, heb ik gezien wat alcohol doet en dat die uitspraak zeer waar is. Waar is het hoofdstuk over alcoholpreventie? 

De deelname aan Opzoomer Mee zit flink in de lift, geholpen door corona, dat is mooi. Maar wat ik niet snap is dat we wel met elkaar de straat bijhouden, maar dat het tegelijkertijd overal vergeven is van zwerfvuil, van vuilnis naast de container en meeuwen die de keurig weggegooide fastfood verpakkingen (foei) uit de prullenbakken weten te vissen met een grote zooi als gevolg, ik zie het dagelijks voor mijn raam gebeuren. Hoe rijmt de wethouder dat?

In spoor 4 wordt de loftrompet gestoken voor e-health. Het is goed voor de zelfredzaamheid van de burger, het helpt arbeidstekorten voorkomen en bespaart zorgkosten. Geweldig, maar hoe helpt het de gezondheid? Maar, welke rol heeft het voor preventie, voor een gezond Rotterdam?

En tenslotte, wat is de toekomst van het Rotterdampakket nu collectiviteitskortingen bij zorgverzekeringen niet meer zijn toegestaan?

 

4de Voortgangsmonitor Trevvel

Het gaat goed met Trevvel, dat mag de conclusie zijn van deze laatste monitor. Natuurlijk valt er nog wel wat af te dingen, maar Trevvel heeft zich laten kennen als een organisatie die leert van haar fouten en werkt aan verbeteringen dat is op zichzelf een compliment waard.

Het is jammer dat er veel tijd verloren is gegaan bij het optimaliseren van de dienstverlening en dat veel kwetsbare Rotterdammers hebben met ervaren van beginnersfouten zijn.

De overeenkomst met Trevvel loopt nog een paar jaar en daarna mogen we op zoek naar een nieuwe aanbieder. Laten we de leermomenten van Trevvel gebruiken bij de nieuwe aanbesteding zodat ook wij leren van onze eigen fouten, ambitie en geloof in de goede afloop. 

 

Delen via: