Fietsbrug over de Rotte – CIE EDEM

9 juni 2021

Voorzitter,

In mei 2020 is het bestemmingsplan Terbregge vastgelegd in de raad, geen woord werd daarin gerept over een fietsbrug. De raad heeft op 28 mei 2020 de door de raadsleden Eskes, Lansink, van Schaik, Zeegers, Kockelkoren, Engberts en Vonk, ingediende motie aangenomen: Een veilige en snelle fietsbrug over de Rotte.

Zonder enig overleg met bewoners. Vele ouderen die rond de voorgestelde fietserbrug wonen waren erg van slag!

Het ging hier over een motie die zomaar uit de lucht kwam vallen en de officiële procedure van het bestemmingsplan had omzeild. Bewoners maar ook de raad werden tijdens de raadsvergadering er ineens mee geconfronteerd en konden er geen weerwoord meer op geven. Verontruste oudere bewoners klommen vervolgens in de pen, waarom een bestemmingsplan aannemen waar niet gerept wordt over een fietsbrug?

50PLUS Rotterdam heeft zich hard gemaakt om de bewoners te horen en heeft aan de wethouder er ook vragen over gesteld.

Er is nu een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarin bewoners en overige belanghebbenden hun standpunt gelukkig wel kenbaar konden maken ten aanzien van het realiseren van een fietsbrug over de Rotte. Hieruit kwam naar voren dat er weinig draagvlak is voor het realiseren van een fietsbrug over de Rotte. De twee bestaande oeververbindingen (Prinses Irenebrug en Philips Willembrug) zijn in de ogen van velen meer dan voldoende.

Daarnaast worden de landschappelijke gevolgen als een groot nadeel beschouwd. Een extra fietsbrug zou namelijk zorgen voor een forse doorbreking in het nu, vrije en open landschap. 800 meter doorfietsen naar de Irene brug is geen halszaak. Misschien kan er nog iets meer gedaan worden daar om de veiligheid voor fietsers te bevorderen zoals overal in Rotterdam gebeurt.

Conclusie onderzoek: te weinig draagvlak. En onnodig met miljoenen smijten.

50PLUS Rotterdam is erg blij met dit onderzoek, de wethouder heeft duidelijk gemaakt dat het echt niet mogelijk is. Daarmee is wat betreft 50PLUS Rotterdam het plan van de fietsbrug over de Rotte van de baan.

Delen via: