Feyenoord

17 december 2020

Voorzitter,

Meermalen is mij gevraagd waarom heeft 50PLUS toch ingestemd met het ontwerpen van het Masterplan.

Nou voorzitter, als nieuw raadslid in 2018 ging ik er van uit dat we eerlijke en transparante politiek zouden bedrijven in deze raad. Maar het hele project Feyenoord City hangt aan elkaar, van geheime documenten, van valse voorwendselen en van aaneengeregen leugens.

Al eind 2018 werd ons voorgelegd om de besluitvorming rond de bouw van een nieuw stadion bouwen uit te stellen. Het bleek de start van meer dan 3,5 jaar vertraging over een nieuw stadion.

En het ergste van alles, dit college voelt zich nergens verantwoordelijk voor. Want de gemeente bouwt niet maar de club Feyenoord doet dat. Want de gemeente koopt niet de grond onder het stadion maar de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, de Stigam doet dat. De Stigam mag de financiële kastanjes uit het vuur halen voor dit college. En financieel is dat allemaal goed geregeld met de BNG zegt de wethouder.

Maar de heer van Rossum meldde in de openbare technische sessie:

‘Belangrijk element daarbij is namelijk dat het laatste gedeelte achtergesteld vermogen dat de bank heeft geëist met de juiste verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen beschikbaar te zijn. Daar zitten we in de afrondende fase wat betekent dat de totale financiering voor de eerste fase van de gebiedsontwikkeling op orde is.’

De heren van de StiGaM Van Rossum en de Jong gaven duidelijk aan dat men pas onder de lening kan trekken als er nog achtergesteld vermogen bij komt.

Maar wethouder Kurvers geeft even makkelijk de onjuiste informatie dat het allemaal rond is met de Bank Nederlandse Gemeenten.

Ook zijn de financiën voor een nieuw stadion totaal niet geregeld. Erger de voetbalclub Feyenoord staat op de rand van bankroet. De gronden waar het stadion moet komen zijn nog niet verworven. Er is geen enkele garantie. Maar wel komt het college vandaag met een bestemmingsplan van het gebied. Een plan dat alleen maar kan als er een nieuw stadion komt. Maar over dat stadion mogen we het niet hebben want dat wordt al 2,5 jaar uitgesteld. Wie is hier nou simpel?

De oppositie of de coalitie die dadelijk met de gebruikelijke 23/22 stemming het bestemmingsplan aanneemt?

En dat terwijl we in de position paper op bladzijde 9 bikkelhard hebben afgesproken dat we eerst de financiën rond het stadion zouden regelen alvorens over te gaan tot vaststelling van een bestemmingsplan.

En dat terwijl de voltallige oppositie in de laatste raadsvergadering middels drie moties inzage heeft geëist in de financiële situatie rond het nieuwe stadion en dat met 23/22 stemmingen weggestemd heeft zien worden.

In de position paper staat dat de financial close en de gunning stadion voor het bestemmingsplan moet plaatsvinden. Maar deze raad en ook vorige raad wordt door meneer Berg en de wethouders van Gils en Kurvers in het ootje genomen voorzitter. Want beide trajecten zijn tegelijk gestart en het hele nieuwe stadion loopt in haar proces al mijlenver achter op het bestemmingsplan.

De coalitie lapt het hele position paper aan zijn laars, want voorzitter, de kaarten zijn wel geschud als het om het nieuwe stadion gaat.

Er ligt vandaag een bestemmingsplan Feyenoord City voor en ondanks dat het nieuwe stadion financieel een drama zal gaan worden zal de gehele coalitie achter haar college aanlopen en zal het bestemmingsplan aannemen.

Met 23/22 stemmen wordt deze stad bestuurd en de praktisch de helft van de Rotterdammers opzijgezet

Delen via: