Feyenoord Stadion – Raad

8 juli 2021

Voorzitter,

De tweede dag van de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. En waar de eerste dag in het teken stond van deze coalitie om aan alle kanten het bestaansrecht, uit de lagere inkomens te knijpen en waar deze coalitie er zelfs niet voor terugdeinst om zelfs het geld via de verhuurdersheffing van de corporaties ten behoeve van hogere inkomensklasse in te pikken. Waar deze coalitie laatdunkend en minachtend de ouderen van deze stad het licht niet in de ogen laat staan een plek onder de zon gunnen, gaat het deze tweede dag over hoe deze coalitie samen met de coalitie in wording Leefbaar Rotterdam het brood en spelen van de ‘gewone’ man en vrouw ook nog gaat afpikken.

En voorzitter om te voorkomen dat u de kracht en kern uit mijn betoog haalt door dadelijk een hele verhandeling te gaan houden over het woord pikken dat dit niet kan. Net als het woord liegen. Iets wat ik redelijk opportuun vind als je vervolgens niets zegt over betogen die puur racisme verkondigen. Laat ik het voor zijn. Ik neem het woord pikken terug en noem het als tegenhanger van proletarisch shoppen neoliberaal shoppen.

Voorzitter,

Eigenlijk is alles wel gezegd, alles wel bepaald, als het gaat om een nieuw stadion. Wat betreft 50PLUS Rotterdam is het ook wel duidelijk. Deze hele besluitvorming rond dit private project is niet gebaseerd op rationele feiten. Of een nieuw stadion goed is voor de Rotterdammer is ook totaal niet relevant. Of de Rotterdammer dadelijk er dik aan zal moeten gaan bijdragen via de gemeentebelastingen interesseert onze bestuurders geen snars. Nee voorzitter, het gaat hier om pure machtspolitiek

Ik kan aanhalen dat Deloitte zeer omslachtig heeft duidelijk gemaakt dat er eigenlijk totaal geen financiële zekerheid is in deze ontwikkeling. Ik kan aanhalen dat de Rekenkamer overduidelijk aangeeft dat er een enorme grote twijfel is of dit nieuwe stadion financieel als ook bestuurlijk wel mogelijk is en adviseert het niet te doen. Ik kan aanhalen dat Feyenoord BVO geen partij is waar een gemeente zaken mee moet doen vanwege de falende aansturing, de complete onkunde, het schrijnende mismanagement.

Ik kan aanhalen dat het indrukwekkend was om de enorme kennis, de gigantische deskundigheid, de geweldige bevlogenheid, de goede welbespraakheid en de indringende oproep van supporters te horen. Ik kan aanhalen dat hun boodschap overduidelijk was; ze zijn niet gehoord en niet betrokken bij dit hele proces. Dat daarmee er dus in het geheel niet voldaan wordt aan voorwaarde 17 van de position paper.

Ik kan aanhalen dat de hele busenisscase van het nieuwe stadion is gebouwd op drijfzand. Dat alle risico’s veel en veel te rooskleuring zijn voorgesteld. Dat er helemaal geen lucht zit in dit financiële plan. Ik kan aanhalen dat er daarmee in het geheel niet voldaan wordt aan de belangrijkste voorwaarden van de position paper  voorwaarde 9.3 en 9.4. Ik kan aanhalen dat er al vanaf eind 2018 uitstel op uitstel op uitstel op het besluit plaatsvindt.

Uitstel wat betekent dat er voortdurend geld in een bodemloze put gegooid wordt. Uitstel wat betekent dat Feyenoord al meer dan 30 miljoen euro kwijt is. Uitstel omdat geen enkele financier zich garant heeft gesteld. Uitstel omdat investeerders zich angstvallig stilhouden. Ik kan het allemaal aanhalen voorzitter, maar het maakt allemaal niets uit.

Het is allemaal niet relevant voorzitter,

Want de politieke machthebbers in dit huis hebben allang besloten dat er een akkoord moet komen voor een nieuw stadion. De politiek machthebbers in dit huis hebben alles op alles gezet om een akkoord erdoor te krijgen. De politieke machthebbers in dit huis hebben allang hun ziel en zaligheid verkocht aan projectontwikkelaars, aan het grote geld. Al weken worden we door het college op een manier bestookt alsof het wel lijkt of de gemeente dit nieuwe stadion gaat bouwen. Onvoorstelbaar want het gaat hier om een privaat project.

U hoeft niet zo schaamteloos, zonder enige schroom, zonder enige kanttekening, dit nieuwe stadion te verkopen aan de gemeenschap. Dat moet de private onderneming zelf doen. En ja, dat dat waardeloze ontwikkelaars, waardeloze verkopers zijn. Dat is niet het probleem van de gemeenschap of het college. De gemeente is namelijk de hoeder van de gemeenteschatkist. En moet zich voortdurend de principiële vraag stellen of een gemeente gemeenschapsgeld in een private ontwikkeling moet stoppen. En de vraag stellen is het antwoord geven, NEE voorzitter, blijf van ons belastinggeld af.

Investeer het in bouwen bouwen bouwen. Investeer het in werk en in zorg. Investeer in onze ouderen. En daar voorzitter zit de angel van dit dossier.

Het Rotterdamse bestuur, de burgemeester en wethouders hebben zichzelf volledig verkocht aan een nieuw stadion. Achter de schermen zijn ze allang gecommitteerd en verbonden aan dit megalomane project. De gebiedsontwikkeling Feyenoord City stort als een kaartenhuis in elkaar als het nieuwe stadion niet doorgaat.

In een tijd van woningnood waar allang een gebiedsontwikkeling in uitvoering genomen had kunnen worden met de bouw van vele woningen heeft het college zich laten inpakken.

Het bestuur heeft het bestuurlijke hoofd al jaren geleden op het hakblok van de projectontwikkelaars en investeerders gelegd en heeft de cruciale fout gemaakt de gebiedsontwikkeling aan een nieuw stadion te verbinden.

Ik beschreef het al in Dagblad 010, op slinkse wijze heeft dit stadsbestuur de coalitiepartijen en Leefbaar Rotterdam gecommitteerd. Gezien mijn beperkte tijd zal ik daar nu niet op ingaan maar voor de vele kijkers, leest u het eens ‘De riooldampen stijgen op uit de krochten van het stadhuis’ en dan bent u gelijk op de hoogte hoe onbetrouwbaar, hoe ongeloofwaardig, hoe boosaardig de politiek kan zijn.

Hoe in en  intriest dat daarmee het lot van de voetbalclub Feyenoord en haar supporters is beslecht. Met 38 stemmen voor en met 7 oppositiestemmen tegen red het college het vege lijf, zijn de 23 coalitiestemmers teruggejaagd in het gedisciplineerde stemhok En verstevigd Leefbaar Rotterdam haar plucheplakkende positiewens in een volgende coalitie.

En dat loze amendement wat nu door Leefbaar Rotterdam, PvdA en GL met instemming van het college wordt ingediend, dat amendement is een schijnbeweging van het ouderwetse soort. Deze politieke afspraken zijn namelijk geen barst waard. Deze Politieke afspraken hebben totaal geen waarde. Deze Politieke afspraken zijn er slechts om de schijn van een democratie in stand te houden. Dit amendement is zo zacht als boter.

Net zoals het Position Paper niets waard blijkt te zijn.

Dit amendement is voor elke interpretatie vatbaar. En aan het einde van het jaar zal iedereen dat ook merken. Dan zullen aan dit amendement vele uitleggen gegeven worden. Maar ook zal dan iedereen weten dat vandaag deze partijen zonder iets in handen het hebben getekend hebben bij het kruisje.

Delen via: