Feyenoord City – CIE BWB

21 december 2022

Voorzitter,

 

55 vragen heeft 50PLUS Rotterdam ter voorbereiding van deze vergadering gesteld

 

En met dank aan het college die ze allemaal beantwoord heeft

 

Zat de kern van al die 55 vragen in de eerste vraag

 

Hoe gaan we deze enorme ontgoocheling, deze gigantische misrekening onderzoeken?

 

Hoe gaan we de geloofwaardigheid, het vertrouwen en het draagvlak

 

voor dit soort megalomane projecten

 

weer op de rit krijgen

 

Het gaat hier over een grootschalig complex publieke-private samenwerking

 

Met andere overheden

 

met Feyenoord NV

 

met Feyenoord BVO

 

met STIGAM

met ontwikkelaars en beleggers

 

Met deskundige inwoners waaronder de Feyenoord supporters

 

een zeer complexe publieke/private samenwerking die niet goed afgelopen is

 

Iedereen heeft verloren

 

relaties zijn gebroken en misschien zelfs wel beschadigd

 

De last van deze mislukking drukt op iedereen

 

je ziet al dat de STIGAM graag naamswijziging wil

 

om los te komen rond de slechte naam van dit project

 

Om het vertrouwen te herstellen

 

Om de geloofwaardigheid weer te krijgen

 

Om het draagvlak weer te ontwikkelen

 

is het goed om het verleden rond deze publiek/private samenwerking

 

af te sluiten met een onderzoek

 

Met als doel dat we er lessen uit leren

 

hoe in dit soort complexe publiek/private samenwerkingen

 

de rollen beter inzichtelijk te krijgen

 

de taken van de verschillende actoren vast te stellen

 

en de bevoegdheden scherp te krijgen

 

Het college geeft zelf hierover in haar voortgangsrapportage aan

 

Dat het goed en nuttig is om

 

Mede gezien het bijzondere karakter van dit project

 

Na te gaan wat we als gemeente

 

Van het project kunnen leren

 

Dat hoort bij het verbeteren en professionaliseren

 

Van onze werkwijze bij grote projecten

 

Zegt het college

 

50PLUS Rotterdam wil overigens geen raadsenquête

 

want die richt zich op de raad zelf

 

50PLUS wil een onafhankelijk onderzoek

 

geïnitieerd en aangestuurd door de raad

 

alle betrokken private partijen (Feyenoord BVO en NV, STIGAM, ontwikkelaars, beleggers ed)

 

Alle betrokken overheden waaronder de gemeente zelf

 

Dienen onderdeel van het onderzoek te zijn

 

Het gaat hier over een achtergesteld dichtbevolkt gebied

 

dat een goede gebiedsontwikkeling nodig heeft

 

om het gebied bij de stad te trekken

 

De gemeente heeft daar een heel grote belangrijke rol in

 

heeft ook de zeggenschap hoe we dat gaan doen

 

Infrastructuur

 

publieke functies als

 

culturele of onderwijs instellingen

 

een toonaangevend winkelcentrum

 

woningbouwontwikkeling

 

de gemeente staat er voor aan de lat

 

en marktpartijen doen mee om het ook werkelijk mogelijk te maken

 

Als we dat goed vlot willen trekken

 

is een onafhankelijk onderzoek

 

door de raad

 

naar het debacle Feyenoord City dringend nodig

 

50PLUS Rotterdam zal haar raadscollega’s

 

met een motie hierom verzoeken

 

Verder voorzitter

 

Kan ik nog vele punten aanhalen

 

waar ik iets over wil zeggen

 

Maar ik beperk mij nog tot 2 praktische punten

 

Een belangrijke vraag van 50PLUS Rotterdam

 

Welke gronden bezit STIGAM er?

 

Is waarom wij gezien de situatie

 

Verder zouden willen gaan met de STIGAM?

50PLUS overweegt een motie

 

om de raamovereenkomst met de STIGAM te ontbinden

 

Ook de vraag aan de wethouder?

 

Waarom die veel en veel te dure landaanwinning nog doen?

 

Wat levert dat de gemeente op?

 

50PLUS komt met een motie om dat vooral niet te doen?

 

En de laatste vraag gaat over de renteloze lening

 

Van 7,9 miljoen euro uit 1994

 

Die in 2019 is omgezet in aandelen

 

Waarom zijn die niet opgenomen in het kostenoverzicht?

 

50PLUS Rotterdam had er

 

Nog een motie van afkeuring bij vertrek van oud-wethouder van Gils over

 

En Gerben Vreugdenhil ons allen toch zeer bekend

 

Gaf in 2019 al aan dat het omzetten van deze lening in aandelen

 

Onze positie als gemeente enorm verzwakte

 

Wat als het stadion niet doorgaat?

 

Vroeg de heer Vreugdenhil zich af?

 

En zie daar het stadion gaat niet door

 

Dus waarom staat het niet als kosten

 

In het overzicht vanaf 2016?

 

Tot zover in eerste termijn voorzitter

 

Delen via: