Fazantstraat

17 december 2020

Voorzitter,

Vorige week woensdag hebben we een zeer emotionele inspreekdag van de bewoners van de Fazantstraat gehad. En ook gisteren de behandeling was een zeer emotionele aangelegenheid. En niet in de laatste plaats vanwege de reactie van wethouder Kurvers.

En dat heeft mij meer dan onaangenaam getroffen voorzitter

Je mag van mening verschillen maar als de raad in meerderheid besluit dat een wethouder met een onzalig plan naar de raad komt dan heeft die raad alle recht om dat plan af te keuren.

Om dan ter reageren zoals deze wethouder gisteren deed is een zeer kwalijke zaak.

De wethouder was boos

De wethouder was gefrustreerd

De wethouder was een zeer slecht verliezer

De wethouder was bedreigend

De wethouder was fout heel erg fout

 

De afgelopen 2 weken hebben in het teken gestaan van het besef dat de Wet Voorkeursrecht Gemeenten een immens negatieve impact heeft op een buurt. En dat het allemaal is gebaseerd op een programma Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Een programma dat sterk ter discussie staat.

Een programma die gestoeld is op het slopen van woningen.

En dat is niet de manier waarop 50PLUS Rotterdam de doelen van een transitie van Rotterdam Zuid wenst. Een transitie betekent niet dat je maar naar eigen wens woningen kunt slopen. In de ruimtelijke ordening zijn de reeds aanwezige elementen in de ruimte je randvoorwaarde dus je uitgangspunt voor het ontwikkelen van het gebied voor het transformeren van je wijk.

Als je goede woningen hebt is dat een gegeven en dan ga daar omheen je ruimtelijke inrichting organiseren. En niet in de plaats omdat er mensen wonen in die woningen en je niet zomaar klakkeloos het leven van mensen op die manier kunt bestieren.

De Vogelbuurt heeft een zeer gedifferentieerd woningaanbod en dat is nog te optimaliseren en te veranderen zonder sloop. Er is in de Vogelpark met het Zuiderpark in de buurt voldoende groen in de buurt maar dat is natuurlijk best te optimaliseren en nog te verbeteren.

Er kunnen in de buurt levensloopbestendige woningen gebouwd worden en daarvoor ga je niet goede woningen slopen.

Er kunnen fietspaden aangelegd worden en die ruimte is er ook te vinden zonder dat je gaat slopen.

De snelheid van auto’s kan afgeremd worden.

Het is meer dan kinderachtig en het is zelfs rancuneus van de wethouder om de inzet van de oppositie deze laatste weken in het proactief meedenken met het college hoe de Vogelwijk te revitaliseren en te transformeren z negatief af te schieten als de wethouder gisteren in de commissievergadering deed.

Ik hoop dat de wethouder zich beseft dat het verwaarlozen van een straat als de Fazantstraat hoofdzakelijk op dit moment gebeurt omdat de gemeente haar onderhoudstaak op de buitenruimte verwaarloosd. Het zijn toch niet de mensen in de straat die de tegels gaan recht leggen die de bodem gaan ophogen en die het afval gaan opruimen.

 

Het slopen van de Fazantstraat heeft geen enkele meerwaarde.

En dat we nu met 11 van de 13 fracties dit beginnen in te zien en dus deze sloop tegenhouden zegt alles van hoe de politiek aan het veranderen is.

10 jaar NPRZ heeft nog niet veel meer opgeleverd maar wel heel veel geld gekost

De wethouder is duidelijk een andere mening toegedaan en dat is zijn goed recht. Maar wat niet de wethouder zijn goed recht is om de raad van 11 fracties vervolgens te schofferen en weg te zetten als niet gelijkwaardig aan de wethouder is werkelijk not done.

50PLUS Rotterdam is van mening dat de woningen in de Fazantstraat niet hoeven worden gesloopt.

50PLUS Rotterdam is van mening dat de gemeente een taak heeft om de buitenruimte op orde te houden in de Fazantstraat en heel Rotterdam Zuid.

 

De daarvoor opgestelde amendementen en moties heeft 50PLUS mee opgesteld, ondertekent en zal daarvoor stemmen.

Delen via: