Dubieuze verantwoording/handelswijze Arjan van Gils

27 juni 2019

Voorzitter,

Vandaag heeft de oppositie opnieuw een debat en zelfs een interpellatiedebat aangevraagd over de handelswijze van wethouder van Gils.

In plaats van nu eens open kaart te spelen,

in plaats van eens serieus jezelf in de spiegel aankijken,

in plaats van eens ervoor zorgen dat het in deze raad gaat over waar het over moet gaan,

kiest deze wethouder ervoor om onze kostbare tijd te verspillen aan spelletjes spelen,

 

Want voorzitter, nadat 2 weken geleden deze kersverse wethouder ons eerst een rad voor de ogen heeft willen draaien door ons te bedelven in een brij van onbegrijpelijke ambtelijke taal.

Lijkt nu dat al die praat allemaal prietpraat blijkt te zijn.

De wethouder heeft zo hard gewerkt voor de goede zaak, voor de samenleving dat hij zelfs geen vakantie heeft opgenomen. Deze wethouder heeft zich uit de naad gewerkt. Of zoals de wethouder van GroenLinks in Amsterdam beweert: Deze wethouder werkt 24/7.

Dus gaat u allen maar rustig slapen deze wethouder heeft het volste recht op deze ontslagregeling, deze afkoopregeling, deze gouden handdruk. Er is niet buiten de randjes gekleurd, misschien wel op het randje maar pertinent er nooit overeen. Waarom zou deze wethouder ook niet goed voor zichzelf zorgen.

Als je 24/7 werkt, je vakanties laat lopen dan heb je toch wel recht op een vergoeding van €75.000 boven op een salaris van zo’n slordige €180.000 op jaarbasis. En dat je vervolgens voor zo’n €140.000 per jaar een overbrugging weet te regelen doet er dan allemaal niet toe. Want voorzitter, een man die zich daarvoor de rompslompes werkt, vakanties niet opneemt, 24/7 in de been is verdiend dat dik toch?

Wat een deceptie om na zo’n debat met deze wethouder vervolgens een wethouder van GroenLinks in Amsterdam te zien stuntelen omdat ze het niet aantoonbaar kan maken dat diezelfde wethouder die daar de hoogste ambtenaar was dat niet heeft genoteerd.

Misschien had die meneer van Gils daar dat bereharde werken beter om kunnen zetten in een goed organisatorisch systeem waar zijn eigen werkuren beter waren te zien. Maar nog ernstiger en eigenlijk gewoonweg onbetrouwbaar gedrag wordt het als we daarna in de krant moeten lezen dat deze wethouder die uren ook helemaal niet heeft gemaakt in zijn functie als hoogste ambtenaar in Amsterdam.

En wederom kiest deze wethouder er niet voor om open kaart te spelen. Wederom kiest deze wethouder er niet voor om toch maar eens in de spiegel te kijken. Nee deze wethouder kiest er doelbewust voor om een wethouder van GroenLinks in Amsterdam te laten liegen. Nee deze wethouder kiest er doelbewust voor om de schuld bij Amsterdam neer te leggen.

Deze wethouder kiest er doelbewust voor om deze raad voor te liegen door aan te geven dat hij altijd in het harnas zit voor de goede zaak en er zelfs niet voor op vakantie gaat.

Voorzitter,

Naar het zich laat aanzien is deze wethouder dus met het kleuren toch niet binnen de lijntjes gebleven. Deze wethouder heeft naar eigen zeggen 12 uur per week niet gewerkt voor de goede zaak in Amsterdam. En dan spreken we in de termen van de wet over een non-activiteit van 12 uur per week voorzitter.

En dat betekent dat deze non-activiteit in mindering gebracht had moeten worden op die exorbitant hoge afkoopsom van €75.000.

En voorzitter weet u dat weet deze wethouder ook. Want voorzitter dat is de wet en dat betekent dat deze wethouder als goed burgerschap zich daar rekenschap van had moeten nemen. Zeker als je eerste burger van de stad Rotterdam wordt.

Het kan toch niet zo zijn dat als 2 uitkeringstrekkers zonder dat te melden bij elkaar wonen zwaar gestraft worden door het intrekken van de uitkering omdat ze dat niet gemeld hebben.

Deze wethouder denkt dat hij boven de wet staat en dat niet ook had moeten melden.

Waarom de wethouder geen werk meer hoefde verrichten gaat ons niet aan en die frustratie gaat de wethouder maar verhalen in Amsterdam. Maar dat de wethouder onterecht zichzelf laat vergoeden voor werk dat hij niet verricht heeft dat is een doodzonde als wethouder in Rotterdam.

Dat gaat deze raad dus wel aan en daarvoor de volgende vragen aan deze wethouder:

  • Heeft de wethouder het laatste half jaar dat hij in Amsterdam op de payrol van de gemeente Amsterdam stond zeker 12 uur/week niet gewerkt
  • Heeft de wethouder dat aangegeven aan zijn werkgever de gemeente Amsterdam?
  • Kan de wethouder dat concreet bewijzen door middel van mails, telefoontjes, berichten, brieven, notities etc
  • Heeft de wethouder aangegeven op schrift aan zijn werkgever gemeente Amsterdam dat hij een non-activiteit had en dat deze non-activiteit in mindering gebracht moest worden op zijn uitkering zoals dat staat in de WNT (wet normering toeslagen)?
  • Hoe denkt deze wethouder dit niet moreel zuiver handelen nu op te lossen?
Delen via: