Dak- en thuislozen

29 september 2023

 

Voorzitter,

 

Volgens de CBS- cijfers die gisteren uitkwamen

Neemt het aantal daklozen gestaag af

Maar voorzitter helaas worden niet alle mensen meegenomen in die cijfers

Alle daklozen onder de 18 jaar en boven de 65 jaar worden niet meegeteld

Het zijn zogenaamde ‘verborgen daklozen’

Die slapen in hun auto of bij vrienden op de bank

De bikkelharde praktijk schets dus een veel dramatischer beeld

 

Voorzitter,

 

U snapt dat 50 PLUS zich daar erg druk om maakt

Jong en oud hebben soms helaas meer gemeen dan we ons wensen

Toen 50Plus Rotterdam in juni 2022

om een plan van aanpak vroeg over de daklozenproblematiek

werd die motie dan ook gelukkig voldoende gesteund

 

Voorzitter,

 

Dat het plan er nu ligt is 50PLUS tevreden over

Natuurlijk

Het kan het altijd beter

Natuurlijk

Ziet 50PLUS liever andere accenten

Zoals een oplossing voor de ‘verborgen daklozen’ de bankslapers

Want die baren ons de meeste zorgen

 

Maar voorzitter,

 

Met wat er ligt kunnen we vooralsnog prima aan de gang

En wij hopen dat alle betrokken partijen en wethouder en ambtenaren

Er ook mee aan de gang gaan

Want 50PLUS weet als geen ander dat papier geduldig is

Maar de praktijk vaak zoveel meer weerbarstig

 

Voorzitter,

 

Onze zorgen gaan vooral uit naar die personen

Die ondanks dit plan toch aan het kortste eind lijken te trekken

De bankslapers die tussen wal en schip vallen

Die op een woning net zo lang moeten wachten als iedere Rotterdammer

En dat zijn niet de middenklasse woningen

Want dat kunnen ze niet betalen

En waarvoor hulp maar minimaal beschikbaar is

 

Voorzitter,

 

Het gaat hier natuurlijk om bijvoorbeeld jonge vrouwen en migrantenvrouwen

Die met bankslapen een veilig onderkomen moeten zoeken

Maar eigenlijk steeds op drift blijven

Die kwetsbare vrouwen moeten voortdurend op ons vizier blijven staan

 

Voorzitter,

 

Daarom spreekt het nieuwe plan

Om bankslapers beter te ondersteunen ons erg aan

Maar of het een succes wordt is natuurlijk nog afwachten

 

Desalniettemin voorzitter,

 

Is 50PLUS tevreden dat we als Rotterdam nu eindelijk actief gaan inzetten

Op het oplossen van het dak- en thuislozenprobleem in onze stad

Dank daarvoor

 

En voorzitter,

 

Met de winter voor de deur

Moet er wel de vaart in komen nu

Want elke dag moeten slapen op een bank

Is er een teveel!

En om daar druk op te zetten heeft 50PLUS

nog een motie om onze daklozen voorrang te geven

Bij het krijgen van woonruimte!

Als het rapport van de Rekenkamer er eenmaal ligt

Wil 50PLUS heel graag dat het beleid van de gemeenteraad wordt

En niet dat het een plan van de wethouder blijft

Delen via: