Cultuur & Veilig thuis – CIE CWCS

14 september 2022

Cultuur

 

Voorzitter, we hebben woensdag 31 augustus en zeer onbevredigende laatste agendapunt gehad. De wethouder wilde iets anders dan waar wij ons op voorbereid hadden en dat daar waren op zijn zachts gezegd niet erg blij mee. Vervolgens komt er een woordenboekje uit waar wij van 50PLUS ook niet zomaar tevreden mee zijn.

De wethouder vraagt om voor 14 september te reageren op de in zijn brief gestelde vragen. Wij hebben dat al gedaan en wij ontvangen graag de antwoorden van de andere fracties zoals u die van ons ook allemaal heeft ontvangen. Maar wij blijven dan toch zitten met de principiële vraag: het college maakt beleid en wij controleren dat beleid. Dus laat de wethouder zijn werk doen. Wanneer komt er een plan van de wethouder en misschien nog onze grootste zorg zo u wilt onze grootste frustratie: op 1 januari is er misschien een besluit maar nog geen nieuwe adviesraad. De wethouder had naar ons idee deze hele exercitie moeten doen voordat hij het besluit nam de stekker uit de RRKC te trekken.

Verlengen beleidskader werken aan een toekomst zonder geweld

Uit de rapportage blijkt dat er al veel is gebeurd, dat er nog veel moet gebeuren om te komen tot eenheid van uitvoering, elkaar weten te vinden en het slachtoffer of slachtoffers op nummer één te zetten. De risico’s om toch weer de eigen weg te gaan zijn groot niet in de laatste plaats omdat beleid en praktijk soms ver uit elkaar liggen.

De grootste pleitbezorger van het verandertraject Veilig Thuis Rotterdam is vertrokken, we kunnen alleen maar hopen en er aan werken dat de aandacht voor dit onderwerp niet verslapt willen we de slachtoffers én daders van huiselijk geweld of beter geweld achter de voordeur kunnen helpen en ondersteunen. Het plan is ambitieus, maar bitter nodig. Als 50PLUS Rotterdam maken wij ons vooral zorgen om ouderen misbruik/mishandeling. Vanuit dat standpunt vragen we ons af wat de ervaringen van slachtoffers én daders zijn, is daar al iets over te zeggen?

Delen via: