Commissie ZOCS: jaarrekening zorg en concept integraal beleidsplan zorg en welzijn

10 juni 2020

Ik weet niet zo goed wat ik met de bespreking van de Jaarrekening 2019 aan moet. Naar mijn idee krijg ik bij een jaarrekening een overzicht van de inkomsten en uitgaven, maar vooral ook een overzicht van wat er met dit geld gedaan is, een verantwoording. Dat laatste is er echter ver te zoeken. Staat er bij de beleidsplannen: Dit gaan we doen, in de jaarrekening staat dit en dat hebben we gedaan, dit is wat duurder, daar hielden we geld over. Maar wat de resultaten zijn, wat er bereikt is en waar nog hard aan getrokken moet worden, dat vind ik nergens. Ik krijg het wel, maar over een paar maanden bij de volgende monitor of evaluatie. Het doelmatig inzetten van middelen wordt zo uit elkaar getrokken en we moeten het maar geloven want de jaarrekening is dan al lang en breed goedgekeurd.

Is het belangrijk dat we nu weten hoeveel  van de 4300 taalcursussen succesvol zijn afgerond? ik vind van wel als dat 80 procent moet zijn, maar ik zal geduld moeten hebben tot een later moment od kan de wethouder dit toch al melden?.

Is het belangrijk dat ik zicht krijg op de uitvoering van het masterplan Ouder en wijzer? Ik vind van wel, wat moet ik met de opmerking dat er € 400.000 is overgehouden van het budget van 2019 en dat dit beschikbaar blijft voor 2020? Ik wil weten wat er gerealiseerd is van dit plan. Zijn we op de juiste weg, waar liggen de hobbels, lukt het met die twee ouderen hubs per jaar, lukte het in 2019 om de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden?

Heeft het budget dat beschikbaar is om meer ouderen te activeren in de straat waar zijn wonen of hun complex resultaat opgeleverd? En als dat niet zo is, wat gaan we daar dan vervolgens aan doen? Ook hier zal wel een rapport over komen, een keer, maar u begrijpt, dan is de jaarrekening al lang en breed goedgekeurd en hebben we het nakijken. Weer een stukje archief gevuld zonder dat de Rotterdammers zullen weten of hun geld zinvol en doelmatig wordt uitgegeven door dit college. Van controle kan zo geen sprake zijn naar idee van 50PLUS Rotterdam.

In Rotterdam hebben we in 2019 een zeer stevig bedrag uitgegeven aan zorg. Oorspronkelijk was een bedrag van € 616 miljoen begroot, uiteindelijk is er 648 miljoen uitgegeven. Wel opmerkelijk dat er in de jaarrekening dan van een meevaller van 7 miljoen wordt gesproken. 

Gezien de beperkte tijd nog enkele vragen;

  • Klopt het dat meer mensen die het zelf prima kunnen betalen nu een beroep op de huishoudelijke hulp via de Wmo doen?
  • Gaat dat ten koste van de arme hulpvragers: zijn er voor hen minder uren beschikbaar?
  • Er wordt ingezet op gezonder ouder worden – Corona heeft pijnlijk duidelijk gemaakt wat de risico’s zijn. Kan de wethouder aangeven hoeveel Rotterdammers bereikt zijn, meedoen, hebben gedaan aan een van de programma’s
  • Het personeelsprobleem in de zorg wordt steeds groter, kan de wethouder aangeven of dit in 2019 al tot problemen heeft geleid en of hij al een plan heeft om het personeelstekort aan te pakken?

2.05 Concept beleidsplan maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Gelijke kansen voor Rotterdammers ik ben voor. Maar in de inleiding van Heel de stad gaat het naar idee van 50Plus Rotterdam echter al mis. Het plan onderscheid drie belangrijke doelgroepen: opgroeiende kinderen, personen in een kwetsbare situatie en ouderen. Bij de eerste twee groepen is de visie positief en behulpzaam, door de juiste kansen en ondersteuning kunnen kinderen een sprong maken naar een beter bestaan. Bij de personen in een kwetsbare situatie kan er met een brug deelname aan de samenleving mogelijk zijn, maar bij ouderen zegt het beleidsplan zijn we voorbereid. Daar had natuurlijk moeten staan: dat we door een brug te slaan naar waardig ouder worden we de ouderen een sprong laten maken naar een zinvol bijdrage aan de Rotterdamse samenleving.

Verder kun je met de visie die verwoord staat nauwelijks op- of aanmerkingen hebben, want bij alles dat als beleidsstuk verschijnt spatten de goede bedoelingen ervan af. Natuurlijk is het verstandig dat we inzetten op slim wonen, gezond ouder worden en een bijdrage leveren aan de samenleving. Over 15 jaar in 2035 is de behoefte aan zorgpersoneel verdubbeld, maar het aantal werkenden op hetzelfde niveau als nu. Volgens het RIVM zullen de kosten voor de zorg over 15 jaar verdubbeld zijn. In die voorspelling is nog niet eens  meegenomen dat de werkende in de zorg ook een fatsoenlijk salaris moeten krijgen zoals ook door de heer Van Elck al is aangegeven. Maar de voorspelling van het RIVM gaat niet uitkomen omdat er geen personeel is om het aan uit te geven. Met andere woorden, we zullen het zelf moeten doen. 

Maar er is hoop. De Corona Crisis heeft ons laten zien wat eenzaamheid is en hoe die te bestrijden. Uit onderzoek van de ANBO blijkt dat de helft van de respondenten zegt meer te zijn gaan beeldbellen, 20 procent gebruikt meer sociale media en 9 van de 10 ouderen zijn dagelijks internet gaan gebruiken. De boodschap: zet stevig in op alles wat we met techniek kunnen bereiken onder de voorwaarde dat we zorgen dat dit ook voor iedereen geldt, dus ook de mensen met een kleine beurs en dat we de mens en het menselijk contact niet vergeten.

De boodschap en de inzet moeten bij dit beleidsstuk op z’n Rotterdams zijn: Mensen ga het vooral zelf doen, al zouden we het willen, we kunnen het niet. Er is onvoldoende zorgpersoneel beschikbaar, onvoldoende informele zorg, alleen internet hebben we volop beschikbaar. Zodat de schaarse personeelsleden optimaal ingezet kunnen worden.

O, en vergeet niet een 60’er heeft gemiddeld nog 25 jaar te gaan die kun je maar beter niet wegschrijven want je komt hem nog heel vaak tegen.

 

Delen via: