Huiselijk Geweld – Commissie ZOCS

29 mei 2019

Je weet dat het er is. Je leest de cijfers en plannen en het wordt je toch een beetje koud om je hart. Ik probeer te snappen wat de daders van kindermishandeling, vrouwenmishandeling beweegt. Is het woede, onmacht, macht of wat ook? Vaak kan ik daar niet bij.

Als het gaat om ouderenmishandeling kan ik het beter snappen. Ook nu is iedere vorm van geweld misplaatst, maar je zal maar, omdat we langer thuis moeten blijven wonen, geen plek voor je dementerende partner kunnen vinden, terwijl die partner je ongewild tot wanhoop drijft.

Die neef in geldnood die je gevolmachtigde is en dus als de kat op het spek is gebonden. Geen van die vormen van misbruik kunnen we en mogen we accepteren. Toch heeft naar verwachting 1 op de 20 oudere Rotterdammers te maken met huiselijk geweld of een andere vorm van ouderenmishandeling. Dat zijn 4.750 Rotterdammers. Slechts het topje van de ijsberg is in beeld.

50Plus Rotterdam is dan ook blij dat Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (nog) meer prioriteit gaat geven aan ouderenmishandeling. Hoewel de opmerking in het beleidsplan: “We maken een agenda voor de aanpak van ouderenmishandeling” mij toch doet schrikken. Is die er dan nog niet wethouder? En wanneer mogen we die dan verwachten?

Daarnaast is er nog een andere vorm van ouderenmishandeling die misschien te soft is voor VTRR, namelijk ouderendiscriminatie. Je mag aangifte doen als je je op grond van afkomst of religie gediscrimineerd voelt, maar als je op grond van je leeftijd wordt afgewezen kan dat niet. Schrijf 2000 sollicitatiebrieven en wordt even vaak afgewezen, (als je al iets hoort) en je bent waarschijnlijk net zo getraumatiseerd als een oudere die nu wel onder de definitie van ouderenmishandeling hoort. Maar dit is wetgeving die 50Plus op landelijk niveau wil aanpakken en strafbaar wil stellen.

Voor nu wil ik zoals gezegd graag van de wethouder weten of er al aan agenda voor het voorkomen van ouderenmishandeling is?

En waarom is er nog geen week van de ouderenmishandeling zoals die er is voor de jeugd? Het aantal ouderen dat met mishandeling te maken heeft zal niet veel minder zijn dan het aantal kinderen die dit overkomt.

Waarom lees ik in de collegebrief niets over ouderenmishandeling? Als het steeds over kinderen, seksueel misbruik en volwassenen gaat, lijken ouderen te worden vergeten.

Daarnaast zou ik graag meer aandacht willen voor financiële ouderenmishandeling. In mijn praktijk zie ik vaak pas achteraf de financiële gevolgen van financiële uitbuiting/mishandeling en die kunnen fors fijn.

95.000 Rotterdammers zijn 65 jaar of ouder, dat is een grote groep die snel groter wordt. Is meer specifieke aandacht voor ouderenmishandeling niet net zo belangrijk als die van de andere jongere Rotterdammers? Oude Rotterdammers, vooral de heel oude Rotterdammers, zijn niet of veel minder weerbaar en hebben net als kinderen recht op een veilig bestaan. Dat de oorzaken bij ouderenmishandeling anders liggen dan bij kindermishandeling moge duidelijk zijn. En misschien is juist van de complexe en veelzijdige problematiek bij ouderen meer aandacht nodig. Ik acht het dan ook van groot belang dat ouderen en ouderenmishandeling meer en specifieke aandacht krijgen.

Ik roep de wethouder op daar meer aandacht voor te hebben.

Delen via: