CIE ZOCS: Wijkteams

18 november 2020

De wethouder heeft volgens zijn zeggen in een eerdere ZOCS vergadering de wijkteams in zijn hart gesloten. Daar ben ik blij mee, zeker omdat een sporthart vaak wat groter lijkt te zijn dan het hart van minder sportieve mensen. Nog meer aandacht voor de wijkteams dus. En of het nu aan het hart van de wethouder ligt of aan de ongebreidelde inzet van de wijkteammedewerkers feit is dat vijf jaar na invoering van de wijkteams er een goed functionerend zorgsysteem lijkt te zijn ontstaan in Rotterdam. En al geeft het onderzoek van AEF een hele lijst met aanbevelingen, ook als we weer vijf jaar verder zijn blijven er verbeterpunten, het kunstwerk is nooit af.

50PLUS Rotterdam maakt de medewerkers van de wijkteams dan ook een groot compliment. De werkdruk is hoog, maar gelukkig de waardering van de Rotterdammers die aangeklopt hebben bij de wijkteams ook. De zorgen die ik vanaf de afstand van deze commissie heb richting de wijkteams is wat ik ook in het onderzoek van AEF lees: er zijn grote verschillen tussen de wijkteams en er is een groot personeelsverloop. Die combinatie van conclusies vind ik zorgelijk. Want je kunt nu veel energie steken in het functioneren van teams en netwerkopbouw. Wanneer een of meerdere teamleden naar elders vertrekken kun je weer opnieuw beginnen. Stabiliteit binnen de teams en de netwerken is een eerste vereiste voor het goed functioneren van teams  en daarmee de zorg voor onze Rotterdammers.

  • Kan de wethouder aangeven hoe groot het personeelsverloop is?

  • Wat wordt er gedaan om het personeelsverloop in te dammen, welke ontwikkelmogelijkheden zijn er bijvoorbeeld?

  • Wat zijn de uitkomsten van exitgesprekken van vertrekkende wijkteamleden?

 

De wijkteams functioneren het best doordat iedere medewerker een specialistische generalist te zijn. Dat kan natuurlijk niet, zodat gebruikmaken van ieders kennis en netwerk een belangrijk element is van het goed functioneren van de wijkteams. Het rapport van AEF gefet verscillende problemen aan: Ik denk daarbij aan het afschalen van zorg als die door andere partijen beter ingevuld kan worden, aan de samenwerking met de tweede lijn die niet optimaal is waardoor escalatie van problemen ontstaat. Kan de wethouder aangeven hoe hij dit gaat verbeteren?

Een van de bevindingen is dat Rotterdammers die hulp hebben gevraagd bij de wijkteams vinden dat de zorg naar hun beleving te vroeg is afgebouwd. Hoe denkt de wethouder hierover?. Is dat gevoel van te snel correct en misschien ook wel de bedoeling of heeft het daardoor andere problematiek tot gevolg? Met andere woorden is er zicht op recidive of herhaling van problematiek nadat een traject (te vroeg) is afgerond?

Verder geeft het onderzoek het advies om te komen tot een meer congruente indeling van werkgebieden. Kan de wethouder uitleggen wat hier bedoeld wordt?

En dan een bron van zorg die uit een enkel zinnetje op pagina 4 van de collegebrief:  Deze continuïteit van zorg zal ook een speerpunt worden in de nieuwe inkoop van de wijkteams. In de afdoeningsbrief van een toezegging die we op 17 november ontvingen opnieuw de inkoopstrategie.

Ik schrik van die zinnen, gaan we de wijkteams opnieuw aanbesteden? Ik mag toch hopen van niet, want dan krijgen we na vijf jaar een nieuw inwerk- en leerproces. Net zoals Humanitas het nu op Feyenoord na jaren sukkelen eindelijk redelijk functioneert. Net zoals Trevvel na jaren problemen en gedoe de boel een beetje op orde lijkt te krijgen. Wat bedoelt de wethouder met die zin over de nieuwe inkoop van wijkteams?

Wat blijft hangen na het lezen van de stukken en het spreken van de mensen is dat de dienstverlening sterk persoonsgebonden is, dat zien we in de verschillen tussen de wijkteams, dat zien we in de verschillen van leiderschap. Een hardloper is een individuele sporter. Wijkteams moeten geen hardlopers zijn maar voetballers of volleyballers of desnoods dubbelspel tennis. Inzetten in teams en uitwisseling van deskundigheden en vaardigheden tussen de teamleden onderling, het netwerk in de wijk, en de tweede lijn specialisten maken dat een team goed kan functioneren en zijn doelen bereikt. Eén man met een sporthart is niet genoeg, een hele competitie team werkers maken dat we de problemen van de Rotterdammers aankunnen. 50Plus Rotterdam complimenteert de wijkteams met wat reeds bereikt is en wenst ze succes in het vervolg van de wedstrijd.

Tenslotte wil ik het hebben over het maandag verschenen rapport van het SCP waarin onderzocht is hoe vijf jaar na de invoering van de Wmo de praktijk er uit ziet. In het rapport tal van aanbevelingen naar het Rijk en constaeringen waarwe ook in Rotterdam ons voordeel mee kunnen doen. De vraag aan de wethouder is of hij zich in de kritiek van het SCP herkent en hoe hij die naar het Rotterdamse vertaalt.

Opvallend in de constaringen van het SCP is het verschil tussen wat de bedoeling is van de wet en hoe het in de praktijk uitwerkt. Beoogde bezuinigingen blijken niet gehaald, maar wel doorgevoerd. De zelfredzaamheid van burgers is vele malen kleiner dan in Den Haag bedacht en de beoogde preventie cq proactief optreden blijkt slecht mondjesmaat mogelijk. Stevige kritiek van het SCP, herkent de wethouder die kritiek in Rotterdam?

Delen via: