CIE ZOCS: Voorjaarsnota

8 juli 2020

Rotterdam sterker door…

Het programma gaat uit van drie fases: Herstarten, herstellen en sterker uit de crisis komen. Er worden tien speerpunten genoemd, maar tot mijn verbazing niets over de zorg in het algemeen en al helemaal niks over de zorg voor onze ouderen. De Rotterdamse ouderen die door een volledig gebrek aan aandacht al maanden opgehokt zitten thuis en in zorginstellingen waar ze pas de laatste weken iets meer bezoek mogen ontvangen en zelfs dat niet overal. Sterker uit de crisis betekent voor 50-Plus Rotterdam dat we vooral beter voorbereid zijn op een nieuwe crisis, dat kan een tweede golf zijn, maar ook een andere levensbedreigende ziektekiem zijn. Want Covid 19 heeft niet alleen een lock down gezorgd, maar ons ook bewust gemaakt van onze kwetsbaarheid en het feit dat we elkaar ziek maken niet alleen Covid 19, maar ook bijvoorbeeld griep waar in 2018 9500 mensen aan overleden. We hebben dan ook enkele moties voorbereid die Sterker door een bredere invulling moeten geven.

Oplegger eerste herziening 2020

Volgens de oplegger eerste herziening 2020 wordt er 39 miljoen meer uitgegeven aan Volksgezondheid en Zorg. Er staat alleen niet bij waaraan dit geld wordt uitgegeven, maar dat wil ik toch graag weten. Het is een flinke schep geld, ik verwacht dat de wethouder hier duidelijkheid over kan geven. Waar gaat dit geld naar toe? Daarnaast staat er post van ruim 6,5 miljoen begroot die wordt uitgegeven aan Technische wijzigingen, taakmutaties en kleine financiële bijstellingen. Ook hier mag best wat meer uitleg zodat ik ook kan begrijpen waar die 45 miljoen heen gaat.

Bovendien, Volksgezondheid en Zorg is de post op de begroting waar we in Rotterdam het meeste geld aan uitgeven (verschil baten/lasten), het lijkt me redelijk dat we daar goed over geïnformeerd worden.

Raadsmonitor

  • De huisbezoeken van 75-plussers, er is gekozen voor een maal per twee jaar en nog wat extra criteria. Van de 75-plussers die een uitnodiging krijgen, reageert 25 %, daarvan wordt 22/23% doorverwezen naar de vraagwijzer.  De grote vraag is zijn de 25 procent die reageert eenzaam of juist de 75% die niet op de uitnodiging ingaat? 
  • Kan de wethouder aangeven hoe het met die 75% zit?
  • wordt er bij de 75 procent die niet reageert aangedrongen of is nee gewoon nee?
  • Is er zicht op de toename van eenzaamheid gedurende de Corona periode (die voor veel ouderen overigens nog steeds doorloopt)?
  • De doorlooptijd bij Wmo aanvragen blijven we zorgelijk vinden, hebben de maatregelen die zijn ingezet om de wachttijden weg te werken al resultaat opgeleverd, behalve geholpen door de corona maatregelen?
  • Goed dat de waardering van de publieksreacties een stijgende lijn laten zien, een compliment voor de medewerkers.
Delen via: