CIE EDEM: Seniorenproof Wegontwerp

18 november 2020

Voorzitter,

Een goede avond, op het gebied van fietsen en vooral fietseducatie ben ik best wel een expert. Vandaag kreeg ik een foto voor ogen uit 2001 waardoor ik dacht aan mijn jaar van afstuderen op de pabo, met net een lintje op zak en een baan bij de onderwijsbegeleidingsdienst als Verkeersleerkracht, de pilot waar nu alle praktische verkeerseducatie op basisscholen is gebaseerd. In het uitvoeringsprogramma Fiets kwam ik ook andere zijdelingse bemoeienissen van me tegen, zo was ik betrokken bij het train de trainer programma voor de fietslesjuffen die overal in Rotterdam fietslessen geven en heb ik heel wat fietsen helpen opknappen in mijn lokaal met mijn leerlingen voor het ANWB-fietsenplan,

Ook hebben we contact met de fietsenbank vanuit school!

Uiteraard hebben we vragen vanuit de fractie van 50PLUS Rotterdam en een aantal vragen over het uitvoeringsprogramma Fiets:

Uit een recente publicatie van Stichting Wetenschappelijk Instituut voor Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat van alle dodelijke verkeersslachtoffers meer dan de helft 70 of ouder betreft.

Ongevallen komen ook vaak door de staat van het wegdek, paaltjes op het fietspad, kwaliteit van bermen, krappe bochten etc.

50PLUS Rotterdam benadrukt het belang van een “seniorenproof wegontwerp”.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft Rotterdam met betrekking tot het onderdeel “doortrappen” de volgende vragen voor de wethouder:

 

  1. Is het college bekend met het rapport van het SWOV ‘Oudere fietsers’?
  2. Beschikt het college over cijfers met betrekking tot het aantal oudere Rotterdamse verkeersdoden en van oudere fietsers in het bijzonder?
  3. Overweegt het collegeonderzoek te doen naar het aantal oudere verkeersdoden in Rotterdam, bijvoorbeeld om maatregelen om verkeersdoden te voorkomen?
  4. Heeft het college de afgelopen jaren al maatregelen genomen om het aantal verkeersslachtoffers en -doden onder oudere weggebruikers (en daarbij fietsers in het bijzonder) te verminderen?
  5. Welke maatregelen heeft zij in ontwikkeling of is zij voornemens te nemen?
  6. Overweegt het college om een cursus ‘Hoe om te gaan met mijn nieuwe elektrische fiets?’ aan te bieden?
  7. Overweegt het college een campagne waarin zij het gebruik van beschermende middelen (zoals een helm) bij oudere fietsers stimuleert?
  8. Overweegt het college het aantal verkeersdeelnemers op de fietspaden te verminderen? Denk daarbij aan (te snelle) snorfietsers op de rijbaan of een langzame en een snelle fietsbaan zoals nu ook al op de fietspaden of -banen vanwege de corona maatregelen geadviseerd wordt.

 

 

 

Delen via: