Broze Bedoelingen – CIE ZOCS

22 september 2021

In 2018 bij de aankondiging van het masterplan ouderen zei ik dat ik dat plan in een week zou kunnen schrijven dat was geen overmoed. Al sinds mijn 18de houd ik me bezig met ouderen en ouder worden, nu dus 42 jaar. Ik krijg jaarlijks 5.000 vragen van ouderen over tal van zaken die hen bezig houden. Ik vermoed dat ik aardig weet wat voor ouderen belangrijk is en van belang is op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Dat vermoed ik niet alleen, die kennis is bij 50PLUS Rotterdam ruim aanwezig.

Een jaar later werd het plan Ouder en wijzer dan eindelijk gepresenteerd en weer een jaar later tot de grond toe afgebrand door de Rekenkamer met het rapport Broze Bedoelingen. Alleen het sportieve doel lijkt succesvol. Verbaast ons dat van 50PLUS? Nee, in het geheel niet. Met een wethouder die een triatlon belangrijker vindt dan het oudere die de regie over zijn eigen leven kan houden.

Natuurlijk we weten dat er sprake is van een momentopname, van een proces in wording. Maar als zelfs de fundamentele onderbouwing van het proces niet deugt dan kun je als wethouder tot St. Juttemis op successen wachten, ze gaan niet komen. Als je niet weet wat de behoeften van de Rotterdamse ouderen zijn en hoe verschillend die zijn, hoe kun je dan beleid maken? Erger, de ouderen van Rotterdam worden door dit manko beleid de vernieling in geholpen zoals de ouders bij de Toeslagen Affaire. Overmoed en onbehagen regeren de burelen van de Rotterdamse gemeente. Overmoed omdat er gedacht wordt te weten hoe het moet en onbehagen omdat we vervolgens iedereen die werkt aan het welzijn van ouderen wantrouwen in plaats van hun kennis gebruik te maken. Uw voormalige partijgenoot De heer Omtzigt gebruikt in zijn De Balie lezing het woord bestaanszekerheid, dat had ook het sleutelbegrip bij het masterplan Ouder en Wijzer moeten zijn.

Waarom faalt dit college met haar ambities? misschien ligt de oorzaak in het feit dat het masterplan Ouder en Wijzer vooral een plan is voor taal- en digivaardige hoger opgeleide witte oudere Rotterdammers. De Rotterdammers met een laag inkomen, een slechte gezondheid, in verouderde woningen met een klein pensioen, ze komen er bekaaid van af. Om nog maar te zwijgen over de oudere Rotterdammers met een migratieachtergrond. Waarom lukt het de Rekenkamer wel om met hen in gesprek te komen en lukt het de ambtenarij en de welzijnspartijen niet?

De 75-plus huisbezoeken zijn daar een mooi voorbeeld en exponent van het falen van het college beleid. Het bezoeken van 75-plussers was een aardig idee om contact te zoeken met onze oudere Rotterdammers in de strijd tegen eenzaamheid en de sociale schande van onopgemerkt 10 jaar dood in huis kunnen liggen voordat je gevonden wordt. Die huisbezoeken zijn nu lijsten van 58 vragen geworden waarbij het verwerven van kennis voor de gemeente van groter belang lijkt te zijn dan het bestrijden van eenzaamheid. Positief is dat we nog nooit achter zoveel deuren van 75-plussers geweest, maar er is nauwelijks een Rotterdammer minder eenzaam door geworden. 

Tijdens de presentatie van het masterplan Ouder en Wijzer in de Prinsenhof samen met wethouder Kurvers werd de loftrompet gestoken voor ouderenhuisvesting en ouderenhubs. Het laatste bleek vooral laaghangend fruit en het initiatief van de wijken zelf. En op meer seniorproof woningen hoeven we ondanks de beloften voorlopig niet te rekenen. Of beter gezegd, ze worden wel gebouwd maar voor iedereen die er wonen wil. Ouderen krijgen de laatste tijd de schuld van de problemen op de woningmarkt omdat ze in hun grote woningen zouden blijven zitten, maar als er geen redelijk en betaalbaar alternatief is, wat zou u doen? 

Na drie jaar hebben we een masterplan Ouder en Wijzer met mooie ambities en vergezichten, maar het blijken illusies en fatamorgana’s.

We hebben als 50PLUS Rotterdam veel en harde kritiek gehad op Trevvel. Na de aanbesteding bleek dat een grote rotzooi met slechte dienstverlening. Trevvel heeft zich een goed leerling getoont en heeft haar diensten de afgelopen drie jaar verbeterd en is op de goede weg. Het masterplan Ouder en Wijzer barst net als Trevvel van de ambities, maar in tegenstelling tot Trevvel leert het college niets en verdedigt ze haar manko beleid en weigert de aanbevelingen van de Rekenkamer serieus te nemen. Het busje komt zo, mag dan nu nog een flauwe grap over de diensten van Trevvel zijn, dat busje komt tenminste. Van het Masterplan Ouder en Wijzer is helaas niets te verwachten dan wat sport. Ouder worden we allemaal ieder dag een beetje, maar wijzer van dit masterplan wordt niemand.

 

Vragen

1.De Rekenkamer geeft aan dat ouderen graag een vast contactpersoon willen hebben voor alle hun vragen en zorgen. Dit wordt ook door ouderen zo aangegeven. Het college stelt dat met de huidige methode vraagwijzer en wijkteams aan die vraag wordt beantwoord. Is het college – na alle ophef over het RekenkamerRapport Brozer Bedoelingen – bereid te onderzoeken hoe aan de wens van ouderen om een contactpersoon te hebben tegemoet gekomen kan worden?

 

2. Bij de presentatie van het masterplan Ouder en Wijzer heeft 50Plus de wethouder gevraagd hoe de plannen uit het masterplan geborgd kunnen worden voor de langere termijn. Daar ligt voor 50Plus Rotterdam een belangrijke valkuil, want juist het start-stop-start-beleid is de dood in de pot voor het ouderenbeleid. Ziet de wethouder andere mogelijkheden om in potentie succesvolle elementen van het huidige beleid beter te borgen?

 

3. Een groot deel van de kritische kanttekeningen van de Rekenkamer gaan over de vele kleine projecten die bovendien een onzekere financiële toekomst hebben. Dit sloopt het ouderenbeleid. Gaat u staan voor u portefeuille en structureel geld brengen naar ouderenbeleid?

 

4. Belangrijke kritiek van de Rekenkamer is dat het college geen zicht heeft op de wensen en belangen van de oudere Rotterdammers met een laag inkomen of met een migratieachtergrond. Wat gaat het college doen om deze groepen beter te bedienen? 

 

5. De witte olifant in de kamer is het toekomstige tekort aan vrijwilligers, aan mantelzorgers en beroepskrachten. Plannen maken is mooi maar als er niemand is om ze uit te voeren hebben we nog niks. Dus wat gaat het college doen of welke elementen in het masterplan ouder en Wijzer zorgen dat we over 10-15 jaar de zorg voor de Rotterdamse ouderen kunnen waarborgen?

 

6. Beste wethouder wat vindt u nu eigenlijk zelf van het feit dat uw beleid zo door de rekenkamer afgefakkeld wordt?

Delen via: