Broze Bedoelingen (81 moties voor 81 ambities) – Raad

30 september 2021

Voorzitter,

 

Tijdens ronde tafelgesprekken en conferenties

Werden door de wethouder bij 100 professionele organisaties

van zorgverzekeraars tot woningcorporaties en alles er tussen in

81 interessante ideeën opgehaald

 

Een mooi woordje en fotootje van de wethouder erbij

Nietje erdoor

Strikje eromheen

Het uitvoeringsprogramma Ouder en Wijzer was geboren

Een Masterplan  waar de oudere Rotterdammer niets wijzer van werd

Want de rol van de gemeente

Dat was de wethouder even vergeten te regelen

Dus was er geen regie op al die 81 ambities

Dus kwam er geen geld voor al die 81 ambities

 

Nee erger

Er is de afgelopen 3 jaar alleen maar bezuinigd op ouderenbeleid

Bezuinigd op de thuiszorgvouchers voor onze ouderen

Bezuinigd op de huismeesters in onze ouderencomplexen

Bezuinigd op de zorgrestaurants in onze seniorenflats

Bezuinigd op de veiligheid voor onze ouderen

Bezuinigd op de tegemoetkoming meerkosten voor onze ouderen

Er werd eigenlijk bezuinigd op van alles als het om onze ouderen gaat

En als klap op de vuurpijl is er nu zelfs een trend waarneembaar dat in deze woningnood

onze ouderen ook nog uit hun huizen moeten worden bezuinigd

 

En dat ziet de Rekenkamer ook

Die brandt in een lijvig onderzoek

Het hele ouderenbeleid van de wethouder

Tot grond toe af

Van de 81 ambities is er zeggen en schrijven 1 ambitie die een voldoende krijgt

Het sportaanbod dat lijkt succesvol

En dat verbaast 50PLUS Rotterdam natuurlijk niet

Niet met een wethouder die een triathlon belangrijker vindt

Dan onze ouderen de regie over hun eigen leven laten behouden

Waarom faalt dit college met al haar 81 ambities voorzitter?

 

Omdat dit Masterplan Ouder en wijzer vooral een plan is

Voor taal- en digivaardige hoogopgeleide witte oudere Rotterdammers

De oudere Rotterdammer met een laag inkomen

De oudere Rotterdammer met een slechte gezondheid

De oudere Rotterdammer in verouderde woningen

De oudere Rotterdammer met een klein pensioentje

De oudere Rotterdammer van migrantenafkomst

De oudere Rotterdammer die zelfstandig woont, fysiek niet mobiel is en geen gebruik maakt van aanvullend vervoer

Vooral die oudere Rotterdammers komen er bekaaid van af

Daar heeft de wethouder structureel geen oor en oog voor

 

Het gaat in het uitvoeringsprogramma Ouder en wijzer namelijk alleen maar over projecten

Projecten die alweer voorbij zijn voordat ze goed en wel gestart zijn

en die dan weer vervangen worden door nieuwe proefballontjes

Er is geen structurele aandacht of begeleiding voor onze ouderen

Er zijn geen financiële middelen voor het ouderenbeleid beschikbaar gesteld

 

Hierdoor hangt het hele ouderenprogramma als los zand aan elkaar

Blijft het bij wat pogingen om activiteiten op gang te krijgen

Maar beklijft er helemaal niets

Dat staat bladzijde na bladzijde beschreven in dat 300 paginatellende Rekenkamerrapport

Dat is wat de Rekenkamer bikkelhard vaststelt

 

Het gaat er niet om dat dit programma niet zou moeten gebeuren

Maar het gaat over dat dit college niet de juiste randvoorwaarden creeert

Het gaat erom dat het college geen prioriteit geeft aan onze ouderen

Het gaat erom dat dit college geen structureel geld over heeft voor onze ouderen

Daardoor krijgt dit college het ouderenbeleid maar niet op de rit

 

Natuurlijk meneer Versnel, mevrouw Eskes, meneer Engberts het is een ex ante onderzoek

Dus ook 50PLUS Rotterdam weet dat het een momentopname is

Maar als na 2,5 jaar in een uitgebreid onderzoek vastgesteld wordt

Dat je fundamentele onderbouwing van je hele ouderenbeleid niet deugt

 

Of zoals de Rekenkamer het zeer duidelijk verwoord

Als je niet weet wat de behoeftes van onze Rotterdamse oudere is

Als je niet weet hoe de leefwereld van onze Rotterdamse oudere in elkaar zit

Als je onrealistische verwachtingen hebt van wat onze Rotterdamse ouderen willen

Als je niet beseft hoe verschillend onze Rotterdamse ouderen zijn

Hoe kun je dan in hemelsnaam goed ouderenbeleid maken?

 

Als na 2,5 jaar uitvoering van de 81 ambities er slechts ééntje op orde is

Dan kan je wel constateren dat het ouderenbeleid faalt

En voorzitter

hoe reageert de wethouder als zo’n vernietigend rapport in de commissie aan de orde komt?

Deze wethouder ontvangt dit zwartboek met groot applaus

Hij hangt nog net niet de slingers op

In plaats van met enige zelfreflectie naar de eigen wanprestatie te kijken

Wuift en lacht deze wethouder alles weg

 

Nee voorzitter

van dit Masterplan Ouder en Wijzer is helaas niets meer te verwachten dan wat sport

En voorzitter ouder worden we allemaal

maar wijzer van dit masterplan wordt niemand

Vandaar dat 50PLUS Rotterdam na al die 3,5 jaar voortdurend goede en zinvolle moties over het ouderenbeleid bij deze wethouder ingediend te hebben

nogmaals in de pen is geklommen

en voor die 81 ambities uit het uitvoeringsprogramma Ouder en Wijzer

Opnieuw 81 moties heeft gemaakt

Waarin 50PLUS Rotterdam vraagt om het toepassen van maatwerk voor onze ouderen

Waarin 50PLUS Rotterdam vraagt om persoonlijke contactpersonen te organiseren voor onze ouderen

Waarin 50PLUS Rotterdam vraagt om structureel financiële middelen beschikbaar te stellen voor onze ouderen

Waarin 50PLUS Rotterdam vraagt om de behoeftes en wensen van onze ouderen eens te gaan inventariseren in plaats van bij 100 professionele organisaties langs te gaan

Waarin 50PLUS Rotterdam vraagt werkelijk rekening te houden met de leefwereld van onze ouderen

Waarin 50PLUS Rotterdam vraagt aan het college om de regie te pakken in ons ouderenbeleid

En waarin 50PLUS Rotterdam aan het college vraagt te leren van de fouten

 

Voorzitter

Rotterdam wordt snel ouder

En Rotterdam en onze ouderen verdienen een goed ouderenbeleid

Te beginnen met de 81 moties van 50PLUS Rotterdam

Delen via: