Boymans van Beuningen – Raad

17 juni 2021

Voorzitter,

Eind 2018 werd aan de raad gevraagd om de verbouwing van Boymans van Beuningen akkoord te bevinden.

En laat ik heel duidelijk zijn voorzitter, 50PLUS Rotterdam vindt cultuur een publieke taak en staat open om die cultuur een mooi huis te gunnen. Dus werd eind 2018 met 38 van de 45 zetels het besluit genomen om het museum Boymans van Beuningen te gaan renoveren ondanks dat er totaal geen inzage was in hoe het ging gebeuren en wat het ging kosten en wie het ging betalen.

Vervolgens voorzitter kwam halverwege 2020 het college weer op de lijn bij de raad met het feit dat er ondertussen duidelijk was dat de financiers een probleem gingen worden en dat erover hoe het moest gaan gebeuren een geweldige nieuwe architect in de armen was genomen, Mecanoo.

Ondanks dat ook toen weer geen duidelijk beeld geschetst werd hoe de hele renovatie handen en voeten gegeven werd kreeg het college wederom van 50PLUS Rotterdam het voordeel van de twijfel. Dat het college zeker niet iedereen wist te overtuigen werd zichtbaar dat helaas nog 25 van de 43 zetels voor het besluit was om door te gaan met de renovatie met ambitieniveau.

En nu voorzitter hebben we halverwege 2021 wederom de renovatie van Boymans van Beuningen op agenda. En helaas wederom niet met duidelijk inzicht in financiers en nog steeds geen duidelijk inzicht in hoe museum Boymans gerenoveerd gaan worden Wel wordt er nu geopteerd voor een verkenning.

En voorzitter bij die verkenning hoorde eigenlijk nog een structuurontwerp. Maar die hebben we pas eind vorige week ontvangen. En al ben ik geen expert in de architectenwereld voorzitter. Heb ik er wel zoveel verstand van dat een zevental mooie vergezichten mij niet overtuigen dat dit een structuurontwerp betreft.

En wederom of wij nu maar snel even akkoord gaan met het inzetten van die verkenning. Maar sorry voorzitter het is ondertussen voor zelfs 50PLUS Rotterdam een paar miljoen te ver om nu aan de hand van een verkenning akkoord te gaan met het herstructureren van een museumpark. Want dat wordt en passant maar even meegenomen in deze verkenning

Een volledige verandering van het park waar de vele musea nu in liggen. En dat onder de noemer van een renovatie van Boymans en zonder te weten wat ons dat gaat kosten. Zonder te weten hoe dat vorm moet gaat krijgen.

Daar past 50PLUS Rotterdam voor en zal tegenstemmen

Dus voorzitter vrees ik dat helaas we weer bij af zijn. En vandaag een 23/22 stemming zullen gaan krijgen.

Delen via: