Bijdrage burgerraadslid CIE EDEM – CIE EDEM

3 november 2021

Inspreker HvH:

Wat vindt u van het voorstel om het recreatieoord te verkopen via een Europese aanbesteding?

 

 

Festivals en evenementen:

Voorzitter

 

Tot nog toe heeft 50plus Rotterdam zich nooit zoveel uitgesproken over festivals en evenementen. Nu de corona maatregelen het zoals het er nu nog uitziet toelaten om weer evenementen en festivals te organiseren in onze prachtige parken moet 50plus het van het hart dat wij tegen de verruïnering van het spaarzame groen wat nog niet is volgebouwd in onze stad. Bv. 190 dagen (bijna een half jaar) het Kralingse bos openstellen voor festivals…..het is van de zotte. Ons groen is broodnodig voor de gezondheid van de Rotterdammers. Daar dienen wij een motie voor in. Wij ouderen wandelen graag in een on-vertrapt mooi groen park!

 

Mobiliteit 

 

Voorzitter

In het kader van het ouderenbeleid zet 50PLUS Rotterdam in

– op onderzoek naar “ hoe het verkeer veiliger te maken voor ouderen”

-zetten we in op hoe het openbaar vervoer geschikt te maken voor ouderen

– hebben we de vraag is het openbaar vervoer fijnmazig genoeg

 

In deze huidige begroting willen we dat t college onderzoek doet naar bovenstaande punten.

-veiligheid ouderen en verkeer

-fijmazigheid openbaar vervoer en

-openbaar vervoer geschikt maken voor ouderen

Zodat na de verkiezingen bij de volgende coalitie actuele informatie is om voor ouderen het juiste beleid te maken!

Delen via: