Betoog Evaluatie NPRZ – Actualiteitenraad

19 mei 2022

Voorzitter,

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Het NPRZ, bestaat 10 jaar.

En het is dringend tijd om een grondige evaluatie te maken over wat het NPRZ nu eigenlijk heeft opgeleverd de laatste 10 jaar

Dat 50PLUS Rotterdam vindt dat het weinig tot niets bijgedragen heeft aan de oorspronkelijke doelstelling van het NPRZ.

Een kwaliteitssprong in de sociaal-economische situatie van kansarmen en mensen met een laag inkomen.

Dat moge duidelijk zijn.

Monitoringsrapportages van de afgelopen jaren hebben voortdurend aangetoond.

Dat er geen verbetering is opgetreden in het woonmilieu van de mensen van Zuid.

Dat er geen noemenswaardige verbetering van werkgelegenheid is opgetreden voor de mensen van Zuid.

Dat de zorg & ondersteuning van de mensen van Zuid zelfs gierend hard achteruit is gegaan.

Dat eigenlijk het enige waar het NPRZ op kan bogen zit in 10 uur extra onderwijs.

 

Het effect van die 10 uur meer onderwijs kennen we daarentegen helaas weer niet.

En dat de filantroop ‘Verre Bergen’ die deze 10 uur extra onderwijs mogelijk maakt dat ook wel gedaan had zonder dit energievretende en geldslurpende NPRZ maakt het voor de NPRZ niet beter natuurlijk.

Daarentegen is Rotterdam Zuid in de ogen van 50PLUS Rotterdam door het programma wel gestigmatiseerd en gebrandmerkt.

Iets wat geen erg positieve bijdrage oplevert voor het leefklimaat op Zuid.

 

Het stoort 50PLUS natuurlijk al heel lang dat het programma NPRZ door de surrogaat burgemeester van Zuid en onze echte burgemeester van Rotterdam aan heel Nederland en ver daarbuiten verkocht wordt als het Ei van Columbus.

Daarvoor voorzitter wil 50PLUS Rotterdam dat er nu ook die echte grondige evaluatie plaats gaat vinden.

Een evaluatie waarbij ook de mensen van Zuid serieus betrokken worden.

En niet op de halfslachtige manier waarop dat nu gebeurt.

 

Dus net als VOLT wil 50PLUS Rotterdam graag van de wethouder weten

 

  1. wat vinden de mensen van Zuid nu zelf van dat NPRZ?
  2. Waar is de onderzoeksopzet van deze evaluatie die nu blijkbaar aan het plaat aan het vinden is?
  3. Wat wordt er in het NPRZ nu eigen geëvalueerd?
  4. Wie is bij die evaluatie betrokken aan maatschappelijk middenveld, aan inwoners van Zuid?
  5. Hoe wordt de raad bij deze evaluatie betrokken?

 

In september van dit jaar moet de keuze gemaakt worden of we door gaan met het NPRZ en als we daar al voor kiezen, hoe we dan doorgaan met het NPRZ.

 

Voorzitter,

Het is nog niet te laat om tot een serieuze en goede evaluatie te komen

En ik vraag deze wethouder of hij in de overgang naar een nieuwe raad, de raad een goed overdrachtsdossier wil verstrekken zodat de nieuwe raad ook de juiste informatie heeft om tot besluitvorming over het wel of niet doorgaan met het NPRZ kan nemen.

 

 

Delen via: