Betoog Begroting 2020

7 november 2019

Voorzitter,

De hele raad is in de ban van de tweede begroting van deze coalitie.
Waar veel Rotterdammers weer op het punt staan om de griepprik te gaan halen,
Waar op alle aanrechten de potjes met multivitaminetabletten weer verschijnen,
Is helaas dit college toch weer zwaar besmet geraakt met het boekhoudvirus.

Een agressief virus welke wederom geresulteerd heeft in een boekwerk van weer zo’n 1000 pagina’s.
En jammer om te moeten zeggen voorzitter,
helaas zoals elk jaar het geval is,
is ook deze begroting wederom in een taal geschreven die weinig van ons lekenvertegenwoordigers kan lezen.

Mijn inschatting is dat maximaal 10 raadsleden deze brij aan cijfers kan doorgronden en op hun juiste waarde kan beoordelen.
En laat ik vooropstellen voorzitter, ik ben zeker niet een van die 10 deskundigen.
Ik ben met mijn achtergrond totaal niet in staat om dergelijke ondoorgrondelijke accountantsachtige documenten door te ploeteren
En dat hoeft een raadslid ook eigenlijk helemaal niet te kunnen.
Want voorzitter, een slim en zorgvuldig college zorgt ervoor dat haar raad haar taak van controleur van de financiën optimaal en maximaal kan doen.
Dat is namelijk in het voordeel van een college.

Het is voor een college een enorme winst als haar raad op gelijkwaardig niveau met haar college kan sparren.
Een bestuur dat met haar raad kan sparren over welke opgaven, over welke taken er in de gemeente te verrichten zijn.
Een raad die met haar college kan sparren over welke inkomsten en welke uitgaven er tegenover staan.
Een raad en een college die in samenspraak met elkaar kunnen sparren en debatteren over de risico’s die er liggen.
Een raad die op een volwassen manier met het college kan reflecteren over of beoogde doelen wel gerealiseerd zijn en waar dan de omissies liggen als die doelen onverhoopt niet gerealiseerd kunnen worden.

Dat voorzitter is een enorme meerwaarde voor je stad.
Dat voorzitter levert kwaliteit in de producten die een stadsbestuur wil realiseren.
Dat voorzitter geeft vertrouwen in een stadsbestuur.

Maar ja voorzitter dan moet je als college wel open en transparant je begroting aan je raad aanbieden. En niet zoals ook dit jaar weer is gebeurd, een begroting die in een soort geheimtaal is geschreven. Een begroting van wel 1000 pagina’s diarree. Waarbij werkelijk geen enkel thema, geen enkel project, geen enkel onderwerp in een oogopslag die mogelijkheid van reflecteren biedt.

Als eenpitter heb ik mij weer door alle begrotingscommissies heen geworsteld. En opvallend; de wethouders zelf hadden ook heel andere vertaling als de oorspronkelijke begroting voor zich liggen. Het ambtelijke apparaat heeft stevig haar best gedaan om de wethouders te voorzien van mooie visuele en inzichtelijke overzichten zodat de wethouders niet zouden struikelen bij de beantwoording van het spervuur aan vragen van de raadsleden in de verschillende commissies. Waarom op die manier nu niet ook 45 raadsleden bedienen. Dan kun je elkaar pas versterken en door debat en meningsverschil de stad dienen.

Niets van dat alles en dat is een gemiste kans. Het maakt de relatie tussen coalitie en oppositie er niet beter op.

Voorzitter, de voorliggende begroting kent een aantal zeer grote problemen:

Het college geeft in het hoofdstuk ‘financiële hoofdlijnen’ aan en ik citeer:

Deze begroting laat een solide beeld zien. Het weerstandsvermogen komt in alle jaren boven de 1,00 uit. Met solide financieel beleid zorgen we ervoor dat Rotterdam ook de komende jaren financieel gezond blijft.’ Wat een farce voorzitter. 1,02 valt binnen de foutenmarge voorzitter. Dit is heel dun ijs waar het college op loopt. De ingecalculeerde risico’s bij het Warmtebedrijf zijn veel te laag, de risico’s van de stikstofproblematiek worden zelfs niet eens in kaart gebracht, en voor Feyenoord City wordt al helemaal niets aan risico’s ingepland. Dit college doet de risico’s af met een algemeen risicobedrag van slechts €25 mln voor alle grote projecten.

Wie houdt nu wie hier voor de gek voorzitter?

En wat te denken van de externe inhuur, een punt wat ook vorige keren al door 50PLUS is aangehaald. Het wil maar niet op orde komen en blijft veel en veel te veel. En om het te verbloemen worden deze posten nu over gespreid over voorjaarsnota, 8-maands rapportage en begroting maar samen opgeteld voorzitter verandert er niets.

Voorzitter ik zei het al bij de start van mijn betoog  die volledig ondoorzichtige opbouw van de begroting wekt bij 50PLUS totaal geen vertrouwen. 50PLUS wil zeker bij de grote projecten zoals NPRZ ondertussen wel eens weten hoe het er echt voor staat. Wat is er aan financiën ingestopt?  Wat komt er aan resultaat uit? En moet de begroting niet eens gaan anticiperen op waar het geld beter wel of beter niet ingezet kan worden?

Vooralsnog lijkt het wel of alle gelden beschikbaar voor bijvoorbeeld de NPRZ in woningen gaat en dat was toch echt niet de bedoeling van de oorspronkelijke opzet. Sinds 2011 is het grote mantra in deze raad NPRZ, elke poging om maar een ideaalbeeld te krijgen wordt geprojecteerd op de NPRZ. Niet over de rest van de Rotterdamse wijken terwijl daar toch ondertussen ook heel wat te verhapstukken is.

Tenslotte voorzitter, en het is te genant voor woorden maar deze coalitie gunt de oppositie nog geen euro voor de wensen van de oppositie. Dus al die energie om een begroting te doorgronden terwijl je van tevoren al weet dat er nog geen letter laat staan een cijfer in dit hele boekwerk zal gaan veranderen heeft geen enkele zin. Het maakte dat 50PLUS in de voorjaarsnota geen inbreng wenste te doen.

Deze keer voorzitter heeft 50PLUS wel een aantal moties; 17 stuks

Moties die belangrijk zijn voor een betere stad.

Belangrijk voor de Rotterdammers die er voor 50PLUS toe doen.

50PLUS dient deze moties samen met de vele andere moties van de oppositie in om aan alle Rotterdammers te laten zien dat het anders kan en eigenlijk ook anders moet.

Veel zal er door de 23/22 verhouding niet aangenomen worden maar die rekening zal aan het eind van de rit vereffend gaan worden met de 23 stemmen die nu tegen zijn.

 

 

 

Delen via: