Begroting 2022 – Raad

9 november 2021

Voorzitter,

 

De laatste begroting van dit college

50PLUS Rotterdam wil wederom het ouderenbeleid onder de aandacht brengen

Want als wij pakweg zo’n 700 miljoen euro per jaar aan zorg voor ouderen en jeugd uitgeven

Mag het duidelijk zijn dat er groot belang is bij een goed en actief ouderenbeleid

 

Zelfs als we het er naar aanleiding van het vernietigende rapport van de Rekenkamer in september al over hebben gehad

 

Want als je fundamentele onderbouwing van je hele ouderenbeleid niet deugt

Of zoals de Rekenkamer het zeer duidelijk verwoord

 

Als je niet weet wat de behoefte van onze Rotterdamse oudere is

Als je niet weet hoe de leefwereld van onze Rotterdamse oudere in elkaar zit

Als je onrealistische verwachtingen hebt van wat onze Rotterdamse ouderen willen

Als je niet beseft hoe verschillend onze Rotterdamse ouderen zijn

 

Hoe kun je dan in hemelsnaam goed ouderenbeleid maken?

En voorzitter,

Troost voor de wethouder ik ga niet opnieuw 81 moties ervoor indienen

Voorzitter,

 

We staan voor een dubbele vergrijzing

Doordat we enerzijds allemaal veel en veel ouder worden

Maar anderzijds ook doordat we met veel meer mensen ouder worden

 

Al 4 jaar is 50PLUS Rotterdam aan het strijden om de stad in te richten voor de ouderen

Zet 50PLUS in op de leefbaarheid voor die aanstormende groep ouderen

Willen wij de stad klaarmaken voor die dubbele vergrijzing

 

Voorzitter, Dit college kent geen ouderenbeleid

Dit college voelt helaas onvoldoende de urgentie

 

om voor die grote groep ouderen de samenleving klaar te maken

en dan doel ik niet alleen op de gezondheidzorg voor ouderen

want ouderenbeleid is meer dan alleen maar zorg

 

Eigenlijk voorzitter, zou je net als voor klimaat en duurzaamheid

Het hele gemeentebeleid seniorproof moeten maken

Wat betekent het gemeentebeleid voor ouderen?

En wat betekent dat voor de begroting?

 

Toets of het beleid ook geschikt is voor de hedendaagse ouderen

En voorzitter om het niet alleen maar een papieren exercitie te maken

Wil 50PLUS ook graag inzicht krijgen aan het einde van elke begroting

in de jaarrekening wat er is gerealiseerd voor ouderen

 

Voorzitter,

 

Wij ouderen van nu zijn gezonder dan onze leeftijdsgenoten 40 jaar geleden

 

Ik hoef maar naar mijn eigen vader en moeder te kijken

Die waren op van lijf en leden toen ze de leeftijd van mij nu hadden

 

om ouderen van nu gezonder te laten leven

moeten we niet meer de leefstijl van ouderen proberen te veranderen

Want oude gewoontes veranderen moeilijk

Veel wijzer is het om omgevingsveranderingen door te voeren waardoor

Ouderen gezonder gaan leven

 

En dat geldt ook voor de zo broodnodige energietransitie

Een thema dat ook ouderen aangaat

En waar ook ouderen zich verantwoordelijk voor voelen

 

Maar investeren in duurzaamheid

In het energiearm maken van je woning is toch echt voor een oudere

Van een totaal andere orde als voor jongeren die in nieuwe woningen starten

 

En serieus in die gekte van de hoogbouwmanie van dit college

Gaan we de ouderen echt niet meekrijgen

 

Ouderen willen contact houden met de grond

En als ze uit het raam kijken willen ze het leven op straat kunnen volgen

Niet voor niets is de makelaarsregel

Hoe ouder, hoe lager de woning!

 

En ouderen zijn dol op cultuur

Ze hebben daar op hun oude dag ook veel meer de tijd voor

Maar als dan alles wat Rotterdam te bieden heeft

‘s avonds gebeurt dan haken onze ouderen ook weer af

Want veel ouderen blijven doelbewust ‘s avonds thuis

Veilig in de eigen vertrouwde beveiligde woning

Lekker knus aan de buis gekluisterd

 

Daarentegen overdag zijn we fit als een hoentje

bereikbaar en beschikbaar voor de leuke activiteiten

om vrijwilligerswerk te doen

om mantelzorg voor elkaar te doen

om te werken en nog fit als we zijn

deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer

 

voorzitter, ik rond af

50PLUS had gemakkelijk de 81 moties die we ingediend hebben

bij het wanstaltige ouderenbeleid opnieuw kunnen indienen voor deze begroting

 

Maar gezien dat het college de wrange moed had om met een pennenstreek

Al het noeste werk van 50PLUS van tafel te vegen

Hebben wij ons nu maar beperkt tot een negental onderzoeksmoties

Het zijn allemaal verzoeken om als college nu serieus eens vanuit de bril van de ouderen

Te gaan kijken naar wat goed en nodig is voor ouderen

 

College bereidt uzelf voor op een volgende beleidsperiode

met inzicht in wat de behoeften van ouderen nu echt zijn

want tenslotte bent u als college nooit te oud om tot inzicht te komen

 

Voorzitter, als nabrander nog het volgende:

 

Corona was een drama voorzitter,

Maar het was wel lekker rustig in onze parken en plantsoenen

En konden jong en oud heerlijk genieten van die groene plekken

Nu na corona is dat ineens helemaal verdwenen

en zien wij een ramp ontstaan in onze parken

 

stop met het toestaan dat ons groen verruïneerd wordt

dat inwoners en gebruikers van en rond de parken

door de herrie en de schermen verjaagd worden

Zoek plekken waar die festivals geen kwaad kunnen voor de inwoners

Als college wilt u dat mensen in onze stad komen wonen

Biedt ze dan ook een leefomgeving die leefbaar is

en stop met die festivals in onze schaamlapjes groen

Delen via: