Begroting 2021

10 november 2020

Voorzitter,

Laat ik met de deur in huis vallen als het om de begroting 2021 gaat

Deze coalitie weet met haar begroting het niveau pretpakket maar niet te overstijgen

Er zit totaal geen daadkracht in het handelen van dit college

 

Boymans van Beuningen haalt geen cent binnen voor de verbouwing

En in plaats van te kiezen om Boymans met de minimumvariant qua financiën te gaan renoveren schuift deze coalitie de besluitvorming voor zich uit

 

Het nieuwe stadion op Rotterdam Zuid is een groot financieel moeras aan het worden

Maar de knoop doorhakken en de steun aan een nieuw stadion beëindigen doet deze coalitie maar niet

Nee ze schuiven de besluitvorming voor zich uit

 

Feyenoord City is vervolgens onder het juk van een nieuw stadion ook niet financieel vlot te trekken

Conclusie ook daar schuift het college de besluitvorming alsmaar voor zich uit

 

Nog zo’n drama is het Warmtebedrijf

Dat blijft maar een noodlijdende organisatie

En ook daar schuift het college het besluit over het bestaansrecht maar steeds voor zich uit

 

Voorzitter,

Deze coalitie is alleen maar bezig om alle ballen in de lucht te houden

Erger er komen zelfs voortdurend allerlei nieuwe proefballonnen bij

 

Zo de 7 stadsparken waar dit college met een glossy folder de raad wil verleiden om nu al carte blanche te geven voor zo’n 40 miljoen

Volgende zomer komt dan de uitwerking van een eerste project

Oja en om vooral niet te vergeten of we nu maar alvast akkoord zijn en willen zo’n 270 miljoen willen reserveren voor de lange termijn

 

Voorzitter,

we zijn halverwege de 4 jaar van dit neoliberale beleid en deze coalitie richt zich nog steeds alleen maar op dure megalomane projecten

Projecten die allemaal nu al veel geld kosten en vooralsnog niets maar dan ook niets bijdragen aan het welbevinden van de stad

En wat leveren we daar als stad al niet voor in de afgelopen jaren

 

In het sociale domein heeft er gewoonweg een kaalslag in Rotterdam plaatsgevonden

Sociale voorzieningen zoals buurthuizen, bibliotheken, sociale huurwoningen worden letterlijk tot de grond afgebroken

Inzetten op wijkniveau om de leefbaarheid voor de gewone Rotterdammer te vergroten staat niet op het netvlies van deze coalitie

De zorg voor veel Rotterdammers wordt steeds verder uitgekleed

Het schoonhouden van de stad is uitgehold en heeft tot nu toe een prioriteit nul, nul van dit college

De laatste stuiptrekking die laat zien hoe deze coalitie losgezongen is van de gewone man en vrouw in de straat betreft natuurlijk het opdoeken van de Duimdroppen in de stad

Waardevolle sociaal-maatschappelijke voorzieningen waar wekelijks zo’n 2000 kinderen hun heil vinden

Met een pennenstreep zonder ook maar enige vorm van betrokkenheid wordt dit uit de begroting gestreept.

Een schoolvoorbeeld van wat de afgelopen jaren is gebeurd in de stad

 

De wereld staat in brand

De investeringsmarkt stort in

En deze coalitie wil inzetten op nog meer megalomane projecten en zo Rotterdam door de crisis heen investeren

 

Een nobel streven voorzitter

Ware het niet dat deze coalitie de stad de afgelopen jaren zo verzwakt heeft met al die mislukte megalomane projecten dat er geen winst meer te behalen is

 

Want als je kijkt wat dat financieel allemaal met ons doet is het beeld meer dan somber voorzitter

 

Deze coalitie is in 2018 gestart met een weerstandsvermogen met een index van 1,4 en vervolgens in 2019 en 2020 gezakt is in het weerstandsvermogen tot een weerstandsvermogen met een index van 1,0

Daarmee heeft deze coalitie in deze beleidsperiode al het vet op de financiële botten van de gemeente opgesoupeerd

Door de pot te verteren in de vette jaren kan deze coalitie geen financiële klappen meer incasseren

Rotterdam is de afgelopen jaren financieel uiterst kwetsbaar gemaakt

De coronacrisis leidt tot financiële tegenvallers waardoor het weerstandsvermogen met een index tot 0,8 komt vanaf 2020 tot ten minste 2024

 

En dan nog voorzitter zonder de Eneco gelden had het weerstandsvermogen een nog grotere duik naar beneden gemaakt

Het ziet er minder slecht uit omdat dit college en groot gedeelte van de Enecogelden in een moordend tempo in de komende twee jaar er doorheen jast en daarmee het weerstandsvermogen opkrikt

 

En dan is de hele begroting niet eens coronaproof gemaakt

Deze coalitie doet net of er niets aan de hand is

Dat we in een economische recessie duiken

Dat de werkeloosheid enorm toeneemt

Dat de zorg gigantisch veel kosten moet maken

Het is allemaal niet meegenomen in de begroting voor 2021

Omdat het allemaal nog zo onzeker is

En de begroting in september voor de tweede golf gemaakt is

Wat een onvoorstelbaar kul argument is dat

Alsof regeren niet voorzien is

En dan aangeven dat in februari er gecorrigeerd gaat worden is een nog groter zwaktebod

 

Nee voorzitter, deze begroting valt 50PLUS Rotterdam net als de vorige begroting zwaar tegen

 

Zoals ik al zei bij de start

Het is een begroting van het niveau pretpakket

 

Tenslotte heeft 50PLUS nog 15 moties om een bijdrage te leveren

Delen via: