AOW – Raad

3 februari 2022

Een beschaafd land respecteert en beloont haar ouderen

 

Een coronacrisis, een zorgcrisis, een wooncrisis, een energiecrisis, een financiële crisis

In deze tijd betekent het woord crisis onmiddellijk dat ouderen weer gebrandmerkt worden

De schuld van elke crisis wordt op dit moment in de schoenen van de ouderen geschoven

Waar is de tijd gebleven dat ouderen gewoon omdat ze oud zijn al het respect verdienen?

Hoe komt het toch dat er geen enkel begrip meer is voor het ouder worden en ouder zijn?

Waarom wordt er niet naar de oudere generaties gekeken als naar mensen die alleen al vanwege het bereiken van de oudere leeftijd hun sporen in het leven verdiend hebben?

 

We leven in een tijd waarin bejaarden niet meer bestaan maar waarin ouderen er blijkbaar wel voor uitgescholden kunnen worden.

Deze teloorgang, het worden uitgesloten als oudere is al een tiental jaren aan de gang.

Met de al twee jaar durende coronacrisis is het zichtbaar aan de oppervlakte gekomen.

Met het stigmatiseren van ouderen als ‘dor hout’ is het wegzetten van ouderen als overbodig een feit geworden.

 

Het heeft natuurlijk alles van doen met deze neoliberale maatschappij waar we al lang in leven.

Het was niet toevallig dat juist neoliberale opiniemakers als Zwagerman en Kelder het beeld van ‘dor hout’ de media in slingerden.

In deze ‘ik’-maatschappij worden ouderen afgeschreven als een te zware kostenpost en daarmee worden ouderen een ongewenst sluitstuk van onze samenleving.

 

Zo wordt door voorgaande kabinetten steeds weer aan de AOW getornd; het basisinkomen waar elke oudere na 30, 40 of soms zelfs wel 50 jaar arbeid recht op heeft en ook verdient.

Eerst bedachten onze bestuurders dat het verhogen van de AOW-leeftijd veel geld zou opleveren.

Onder het mom dat die ouderen zo ontzettend hard nodig waren in het arbeidsproces werd de AOW-leeftijd minimaal 2 jaar hoger en voor onze kinderen betekent dat wel 5 jaar langer werken.

 

Een onvoorstelbare drogreden die wel als Gods woord in een ouderling ging bij de PvdA die samen met de VVD dit door het CDA bedachte plan uitvoerde.

Voor de arbeiderspartij was ‘Arbeid Adelt’ belangrijker dan de vermoeide oudere werknemer die graag op 65-jarige leeftijd van zijn oude vrije dag wilde gaan genieten.

Maar het aantal ouderen groeit harder dan de kosten dalen door deze maatregel.

Dus zijn er nog ingrijpendere maatregelen nodig.

 

In het nieuwe neoliberale regeerakkoord tussen VVD, D66, CDA en CU staat nu ook dat het minimumloon ontkoppeld gaat worden van de AOW.

Dat is vast en zeker niet gedaan om het AOW-inkomen gegarandeerd en stabiel te houden.

En waar het minimumloon eindelijk na ook jaren stil te hebben gestaan nu verhoogd gaat worden, gebeurt dat zeker niet met de AOW.

 

Voorzitter,

 

De kranten staat er vol van

De hele tweede kamer op het kabinet na is duidelijk

De AOW van ouderen ontkoppelen van het minimumloon is pure discriminatie van ouderen

Het is een dermate ernstig

Dat vele politieke fracties op landelijk niveau ertegen in verzet zijn

Dat alleen doet 50PLUS Rotterdam natuurlijk ontzettend goed

Er is natuurlijk maar één ouderenpartij en dat is 50PLUS

Maar de steun te voelen van vele partijen die erachter zijn gekomen dat ze de ouderen te kort doen is hartverwarmend

 

Dit maakt dat 50PLUS Rotterdam tot de conclusie komt

Dat zolang er geen meerderheid te vinden is op landelijk niveau

Om de ouderen niet in de armoede te laten storten

We op gemeentelijk niveau de dure plicht hebben om in te grijpen

 

Laten wij ervoor zorgen dat onze ouderen niet in de kou komen te staan

Laten wij ervoor zorgen dat onze ouderen de fatsoenlijke oude dag krijgen die ze verdienen

Laten we het AOW tegoed ophogen

 

50PLUS Rotterdam heeft daarom een tweetal amendementen die dat realiseren.

Eentje waar 50PLUS Rotterdam het laag inkomen wil verhogen naar 130% van het wettelijk sociaal minimum voor ouders van kinderen en voor AOW gerechtigden

En een amendement ‘een rug voor een kromme rug’ waar 50PLUS Rotterdam het AOW tegoed ophoogt naar €1.000 per huishouden

 

Verder voorzitter moet het 50PLUS Rotterdam van het hart

Dat de gemeente wel erg betuttelend omgaat met haar ouderen

Onze ouderen kunnen niet zomaar zelf beschikken over het AOW-tegoed

Maar krijgen het indirect via de Rotterdampas tot hun beschikking

Het is werkelijk niet nodig dat ouderen die in aanmerking komen voor een AOW-tegoed onder bewind te stellen voorzitter

Het is paternalistisch en bevoogdend

 

Desalniettemin snapt 50PLUS Rotterdam ook dat er ouderen zijn die dermate in de schulden zitten

Dat ze geen geld direct op hun rekening gestort moeten krijgen

Omdat het geld dan gelijk naar al die boetes en dure schuldenregelaars verdwijnen

Vandaar dat 50PLUS Rotterdam het aan de ouderen zelf overlaat hoe zij hun AOW tegoed van €1.000 per jaar willen ontvangen Of direct op de eigen rekening of via de Rotterdampas

Delen via: