Aanstelling Wethouder Eskes – Raad

14 oktober 2021

Voorzitter,

Gezien de lange agenda die voor ons ligt en gezien de vele nietszeggende antwoorden de vorige vergadering bij het aantreden van de heer Karremans, zal ik vandaag mijn collega’s niet lastig vallen met de bekende vraag van de overmaat aan wethouders en dat dit toch een uitgelezen moment is om daar enigszins op de saneren.

Neemt niet weg dat ik toch nog een vraag heb bij de aanstelling van mevrouw Eskes. Een vraag die mijns inziens door ons allen gesteld had moeten worden. Want aan mevrouw Eskes kleeft natuurlijk toch een zeer onaangename integriteitssituatie.

En het doet mij genoegen dat ik in de mogelijkheid gesteld ben om daar met mevrouw Eskes tijdens haar  introductie al met mevrouw Eskes zelf tot in ieder geval mijn tevredenheid over heb kunnen spreken. Want laten we wel wezen voorzitter,

Deze gemeenteraad heeft de afgelopen jaren onder invloed van een zeer valse start. Waar mevrouw Eskes de hoofdrol in heeft gespeeld. Een verharding gekend die zeker mede veroorzaakt werd door de lekaffaire van documenten rond het Schiekadeblok.

 

Adriaan Visser moest er voor het veld ruimen. En mevrouw Eskes ontsprong de dans.

Desalniettemin was het overduidelijk dat er doelbewust de media opgezocht werd door een raadslid om te voorkomen dat het college met de billen bloot moest.

 

Buiten dat het ongehoord pijn heeft gedaan dat deze integriteitsschending afstraalde op de gehele gemeenteraad

Was dit een stereotype voorbeeld van monistisch handelen. Iets wat de afgelopen 4 jaar ook het symbool van deze gehele coalitie is geworden. De 23 voortdurend gelijke stemmen van deze coalitie is de beeldspraak van dit monistisch handelen. En dat brengt mij tot de enige vraag die ik graag aan de fractievoorzitter van het CDA zou willen stellen.

Is in uw overwegingen, uw argumentatie uw beeldvorming als CDA fractie deze lekaffaire nog een punt van discussie geweest en kunt u uw overwegingen hierover met ons delen?

Delen via: