50PLUS Rotterdam verzet zich fel tegen het collegevoorstel om woningbouw aan de Parkhaven te gaan realiseren – CIE BWB

10 februari 2021

Voorzitter,

50PLUS Rotterdam verzet zich fel tegen het collegevoorstel om woningbouw aan de Parkhaven te gaan realiseren.

Het gaat hier over een unieke plek in Rotterdam die bij uitstek de geschiedenis, de identiteit, de waarde van Rotterdam weerspiegelt. Een college dat niet beseft dat de uitstraling van de monumentale Euromast, de beleving van de groene parkzone, de markante Maastunnel en de historische Parksluizen beeldbepalend zijn voor het merk Rotterdam, is een zeer ongeschikt bestuur.

Dat de coalitiepartijen VVD, GL, D66, PvdA, CDA, CU/SGP elkaar in een betonnen houtgreep houden en verplicht gezamenlijk met 23 stemmen dit historische groene plekje willen opofferen voor beton en bakstenen toont slechts hun minachting voor de importantie van dit juweel in de stad.

College en coalitie waardeer uw geschiedenis, uw groen, uw stad en pleeg onderhoud in plaats van het gebied te onteren met acht dure woontorens.

Vooralsnog wil ik gezien de tijd eigenlijk snel zakendoen vandaag dus ik ga gelijk de inhoud in:

 

Unsolicited proposal.

 1. Kan de wethouder aangeven wat er waar is van dat de gemeente te horen heeft gekregen dat het unsolicited proposal eigenlijk gezien wordt als een methode die de Europese aanbestedingsregels wil ontwijken?
 2. Kan de wethouder aangeven wanneer en hoe we de unsolicited proposal gaan evalueren?
 3. Vindt de wethouder ook dat het unsolicited proposal een testsituatie is waar niet duidelijk van is wat er wel en niet aan wet & regelgeving op van toepassing is?
 4. Waarom heeft de wethouder geen advies gevraagd van Welstand & Monumentenzorg?
 5. Waarom wordt er geen rekening gehouden met de Visie Hoboken (die geen Hoogbouw toestaat) en het bestemmingsplan uit 2014?
 6. Een unsolicited proposal is toch een plan van een particulier. Omdat er nogal wat bezwaar tegen is, was het toch beter geweest om te constateren dat dit misschien een masterplan wat een maatje te groot is om een proef met unsolicited proposal te doen. Heeft de wethouder dat overwogen?

 

Het is een zoektocht en vraagt aanscherping maar dat kan nu dus niet gebeuren en daarmee wordt een iconisch gebied, een stukje identiteit van Rotterdam, opgeofferd.

 

7. Alle wet & regelgeving zijn op dit Masterplan nog niet toegepast. Wat gaat dat betekenen voor het verdere verloop van een dergelijk unsolicited proposal?

8. Kan de wethouder aangeven of het gezond en normaal is dat unsolicited proposals mogelijk zijn op die locaties waar bestemmingsplannen moeten worden aangepast en commerciële belangen van ontwikkelaars de kans krijgen.

9. Kan de wethouder aangeven of dit plan al eerder ontstaan is met het ontwikkelen van Little C en dat dit fase 2 is?

10. Burgerparticipatie is onmogelijk als het om unsolicited proposals gaat dat is wel te constateren als je de vele inwoners hoort. Burgers kunnen bij unsolicited proposals helemaal geen inbreng hebben. Hoe gaat de wethouder dat alsnog oppakken met de inwoners?

11. Een unsolicited proposal is tot nu toe een moeizaam traject en volgens de heer Koolhaas niet bedoelt voor een reguliere ontwikkeling maar juist bedoelt voor innovatieve ontwikkelingen. Kan de wethouder aangeven of het unsolicited proposal ook getoetst is aan Europa?

 

Masterplan.

 

12. Kan de wethouder bevestigen dat;

  • Er 2 woonblokken tegen elkaar geplaatst zijn en daarmee de massaliteit van het hele masterplan niet is verminderd?
  • Er slechts 10 woningen minder gebouwd gaan worden, 630 nu?
  • Er hoger dan de Scheepsbrug gebouwd gaat worden en dit in het concept masterplan nog niet het geval was; hoogte van 70 meter?
  • Dit tegen de eis is waar onder de hoogte van de Scheepsbrug gebouwd diende te worden?
  • Maximaal 20 tot 30 meter, legt toch niet de Euromast open in het gebied.

13. Kan de wethouder aangeven wat er nog meer gewijzigd is aan het eerste masterplan?

14. Vindt de wethouder niet ook dat er een marginale wijziging heeft plaatsgevonden in het hernieuwde Masterplan?

15. Vindt de wethouder niet ook dat de massaliteit van het huidige Masterplan identiek is aan de massaliteit van het vorige Masterplan?

 

Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

 

16. De RCE is uitgesproken negatief over grootschalige bebouwing op deze locatie, gezien het nadelig effect op vier omliggende rijksmonumenten. Behalve de uitstraling van de monumentale Euromast, loopt ook de beleving van de groene parkzone, de Maastunnel en de Parksluizen gevaar.

Waarom legt de wethouder een zo’n belangrijk advies naast zich neer?

17. Ik wil graag van CU/SGP, van D66, van GL en van de PvdA horen wat zij nu vinden van deze opstelling van het college?

Tenslotte is er een amendement van uw hand met 44 stemmen aangenomen die het volgende dictum had:

In hoofdstuk 4.2 Monumenten, onder ‘Inpassing’ de zin ‘De inpassing … door de initiatiefnemer’ wordt vervangen door: ‘De inpassing van de overkapping van het Maastunnel tracé, de bebouwing rondom de Euromast en de inpassing van het Ventilatiegebouw dienen nader afgestemd te worden met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed door de initiatiefnemer.’;

Is dit volgens u afstemmend?

 

Het Cultuurhistorisch onderzoek Parkhaven Rotterdam van Steenhuis Meurs is een prachtig naslagwerk geworden. Van de ontwikkelcombinatie OBP. Opvallend in hun rapportage is dat ze grotendeels de informatie van de RCE heeft overgenomen. Maar niet het toetsingskader van het RCE is gehanteerd. Maar nog opvallender is dat het hele rapport het niet heeft over een positieve opgave om daar te bouwen. Er moet zelfstandig openbaar groengebied geborgd worden.

Ook Steenhuis Meurs geeft in de te borgen waarden aan, dat historische waarden geborgd dienen te worden. Het is achteraf opgesteld en is niet een kader voor wat er ontworpen had moeten worden.

De mailwisseling die het college/ambtenaren heeft met Steenhuis Meurs zijn nogal sturend naar wat het cultureel historisch Parkhaven moet bezien worden.

18. Vindt de wethouder ook niet dat daarmee het advies niet meer onafhankelijk is uitgevoerd? Het is toch niet aan de gemeente om op deze manier invloed uit te oefenen op de waarde cultureel Erfgoed?

19. Waarom vond de wethouder het nodig dat er nog een apart onderzoek plaatsvond en waarom heeft de wethouder dat met de ontwikkelaar afgesproken?

20. Naast de RCE, oordeelden ook de gebiedscommissies Centrum negatief over de plannen. Waarom legt de wethouder een advies van de gebiedscommissie naast zich neer?

21. Naast de RCE, oordeelt ook de gebiedscommissie Delfshaven negatief over de plannen. Waarom legt de wethouder een advies van de gebiedscommissie naast zich neer?

Bovendien werden 6000 handtekeningen van tegenstanders opgehaald.

22. Waarom negeert Het college van B&W de kritiek en de handtekeningen?

 

Verkeersproblematiek

 

Het hele Masterplan is zeer onduidelijk over de verkeersafhandeling.

23. Hoe gaat de wethouder de problematiek van het parkeren oplossen? Een parkeergarage van 360 plaatsen is toch ruim onvoldoende?

24. Wat moet er gaan gebeuren met de vele bussen die naar de Euromast komen? Ook die afwikkeling is toch ruim onvoldoende?

25. En hoe krijgen de 250 tot 300 parkeerders van de boten hun plek?

 

Overige vragen

26. Waarom is wethouder Kasmi niet betrokken bij dit plan?

Ik heb van tevoren aangegeven dat ik het allemaal veel te veel onder stoom en kokendheet water allemaal erdoor moet. Ik vind dat wat ik vandaag allemaal gehoord heb echt de tijd nodig heeft om te kunnen verwerken in mijn behandeling.

27. Is er rekening gehouden met de toeristische inbreng in het Masterplan Parkhaven; de attracties, de boten en hoe gaan die een plek krijgen en hoe worden de toeristen opgevangen in het plan?

28. Is er te voorzien dat de boten en andere attracties straks weg moeten?

29. Waarom is er geen onderzoek naar de kade gedaan om te bezien of het geweld van de 8 torens wel gedragen kunnen worden?

 

 

De vergadering is HIER te bekijken.

Delen via: