Voorjaarsbrief

14 juli 2020

Voorzitter,

Deze voorjaarsbrief legt de raad een pretpakket voor met allerlei megalomane projecten en middels de vandaag door de coalitie afgedwongen besluitvorming van de investeringsstrategie zijn de gelden voor dit pretpakket voor het komend jaar vastgesteld.

Niets over de coronacrisis. Niets over hoe omgaan met het oude normaal van wat is er nog te verwachten. Hoe gaan we investeren in de extra zorg die nog nodig is de komende periode? Wat gaat dat kosten? Hoe gaan we het maatschappelijke leven weer oppakken?

De heer Eerdmans gaf het al aan en we zijn allemaal geïnterviewd door de heer van Dommelen ‘Rotterdam uit de crisis’.

Helaas en 50PLUS heeft dat al bij de start aangegeven volgens 50PLUS moesten ook de maatschappelijke en sociale aspecten mee genomen worden.

En wat moeten wij tot onze grote verbazing vaststellen. Het college komt met een ‘Rotterdam sterker door’. Die alleen maar korte termijn activiteiten kan bedenken. We gaan vlonders neerleggen voor de horeca. We gaan een campagne opzetten om het toerisme weer toe te laten nemen. We gaan een coronaloket oprichten voor ondernemers. We gaan voorrang geven aan fietsers.

Voorzitter,

50PLUS mist volledig wat er gaat gebeuren met het drama van de verzorgingstehuizen? Hoe gaan we de ouderen die zoveel tekort is gedaan de afgelopen maanden weer deel laten nemen aan de samenleving? Wat gaan we doen aan die gigantisch toegenomen eenzaamheid? Hoe gaan we zorgen dat alle publieke functies weer in werking komen?

Niets van dat alles voorzitter.

Wat betreft 50PLUS een gemiste kans. Het enige wat zoden aan de dijk zet is het onderwijs organiseren voor onze jeugd. Hartstikke nodig en 50PLUS steunt dat dus van harte. Net als het voorstel ‘Met sterk door Werk’ de groei van werkeloosheid afremmen. Wel wil 50PLUS wethouder Werk en Inkomen meegeven dat er heel veel ouderen tussen de 45 en 65 jaar door de coronacrisis werkeloos zijn geraakt. Juist deze groep mensen zal heel moeizaam weer aan het werk kunnen komen. Daar met ‘Sterk voor Werk’ ervoor zorgen dat deze ouderen weer aan de bak kunnen komen is waar 50PLUS op aandringt.

Maar vinden we daar veel van terug in de voorjaarsbrief?

Nee voorzitter, niets van dat alles.

In een 9 pagina dik voorstel wordt er door dit college een pretpakket aangeboden. Klakkeloos mogen we akkoord met grote investeringen zoals:

  • De 7 stadsprojecten voor €280mln
  • Een bouwopgave van €260 mln
  • Nieuwe investeringen van minimaal €100 mln
  • Extra investeringen in mislukte vastgoed activiteiten zoals Boymans en het Nieuwe stadion
  • €57 mln onder de noemer van corona aan zorg

 

Alsof we niet tegen enorme extra armoede oplopen na deze coronacrisis. Letterlijk wensdenken is wat dit college voorstaat in de voorjaarsbrief. Ik citeer voorzitter:

‘Dus wij maken middelen vrij om door te blijven bouwen aan onze stad en creëren bij de begroting 2021 een forse structurele investeringsruimte om onder meer de publieke ruimte van de stad aantrekkelijker te maken en de woningbouw te stimuleren en daarmee nieuwe investeringen uit te lokken’.

Wensdenken voorzitter,

Er wordt niets uitgelokt met die investeringen als het niet gekoppeld wordt aan reeele inkomens van mensen. Verpleegsters, onderwijzers, politieagenten kunnen niet gaan wonen in die bouwinvesteringen waar di college steeds weer op inzet. Niets gebeurt er aan het armoedebeleid van de Rotterdammers. Nee erger we hebben het afgelopen jaar zelfs €866.000 naar de algemene reserve laten weglopen.

Voorzitter,

Hoe het exact zit gaat het college in deze voorjaarsbrief natuurlijk niet bekend maken want het college weet amper wat de coronacrisis nog wel niet voor kosten met zich mee gaat brengen. Onzekerheid op onzekerheid op onzekerheid wordt er gestapeld. Op de vraag aan het college om ook een financieel overzicht aan dat enorme wensdenken van deze 9 tellende nietszeggende voorjaarsbrief te hangen kreeg de oppositie nul op het rekest!

De heer Karremans beweert dat het weerstandsvermogen niet zakt. Meneer Karremans jokt voorzitter, Het weerstandsvermogen zakt ver beneden 1,00 tot 0,83 maar dat is deze beleidsperiode allemaal goedgekeurd door dit college. Dus de mate waarin de niet begrote financiële tegenvallers op te vangen mag het volgende college voor haar rekening gaan nemen.

De coronacrisis heeft ons tot nu toe €53 mln gekost maar het college heeft geen flauw benul wat dit betekent tot het einde van het jaar. Al die megalomane plannen kunnen ze wel bedenken maar de €53 mln coronakosten kunnen ze niet extrapoleren tot het einde van het jaar.

Voorzitter,

Ik rond af. Deze voorjaarsbrief is het resultaat van een bier en bitterballen feestje van dit college

Vandaag zien we het ware gezicht van een coalitie. Een coalitie die de pot verteert, een coalitie die lak heeft aan de financiële sores waarin vele Rotterdammers na deze coronacrisis nog eens extra in terecht zijn gekomen, een coalitie die alleen maar bezig is met de eigen speeltjes en die met slechts één zetel meer heel Rotterdam daarmee gijzelt.

Dit is een coalitie die een blamage is, een schande is voor de stad Rotterdam en haar inwoners!

Delen via: