Inkomen & Koopkracht

Bijstandsuitkering te laag 

Wie van het sociaal minimum moet leven heeft het steeds moeilijker Onderzoek van het NIBUD wijst uit dat een bijstandsgezin met twee kinderen maandelijks ruim 200 euro tekortkomt. Dit zelfs terwijl zij gebruik maken van alle beschikbare inkomensregelingen en gemeentelijke voorzieningen. Onze Tweede Kamerfractie heeft een motie ingediend om de hoogte van het sociaal minimum en met name de Bijstand fundamenteel te onderzoeken en te evalueren.

50PLUS Rotterdam staat voor een samenleving waarin iedereen tot op hoge leeftijd mee moet kunnen blijven doen. Dat kan alleen als je een inkomen hebt dat je in staat stelt dat ook te doen. En precies dat staat op losse schroeven. De afgelopen 10 jaar hebben gepensioneerden al zo’n 20 procent koopkrachtverlies geleden. Onaanvaardbaar. Zeker als je beseft dat deze groep geen mogelijkheden heeft om dat verlies nog aan te vullen.

50PLUS Rotterdam zet in op

 • Verhoging van het besteedbaar inkomen van mensen in de Bijstand, zonder dat dit invloed heeft op het krijgen van toeslagen 
 • Uitkeringen voor oudere werklozen (IOAW, IOW en IOAZ) blijven onaangetast, toegankelijk en lopen door tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • Wettelijk minimumloon verhogen en elk jaar indexeren, waardoor ook de daaraan gekoppelde uitkeringen (waaronder de AOW) geïndexeerd worden
 • Laat tijdstip inkomsten van de bijstand gelijklopen met de gemeentelijke kosten zoals huur, afvalstoffenheffing en dergelijke
 • Stop met eigen risico bij gemeentelijke zorgverzekeringen

 

 

Garantie binnen een nieuwe basis 

50PLUS Rotterdam denkt echter verder na over de toekomst van een rechtvaardige sociale zekerheid die past bij de uitdagingen van de 21ste eeuw. De sociale uitkeringen over Werk & Inkomen staan politiek steeds meer onder druk. De WW-duur is bekort. Het ontslagrecht is versoepeld en dit terwijl de arbeidsmarktpositie onder ouderen nog steeds niet goed is. Dit ondanks de aantrekkende economie. Daarnaast is ook de positie van ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) vaak zeer onzeker. Veel ZZP’ers zijn niet verzekerd en zakken bij het teruglopen van opdrachten zeer snel af naar bijstandsniveau of erger.

Hoe moeten we verder met de Sociale Zekerheid, wordt het vechten voor het behoud van wat we nog hebben en wat telkens onder druk staat, of moeten we naar een echt nieuw systeem, met een fatsoenlijk basisinkomen voor iedereen, zonder dat men eigen huis en vermogen hoeft op te eten.

 

Wat is arbeid 

In onze samenleving lijkt, ondanks een regelmatig optredend tekort aan banen, betaald werk het enige is wat telt. Toch vraagt het leven en onze overheid meer van zijn inwoners dan alleen betaalde arbeid. Om de oplopende zorgkosten het hoofd te kunnen bieden lijkt er nu haast een verplichting tot mantelzorg. Veel organisaties hebben een tekort aan vrijwilligers om hun vereniging draaiende te houden. Mensen hebben het te druk. Een baan voor het leven wordt steeds meer een uitzondering. Wij worden geacht om door middel van een leven lang leren ons klaar te houden voor de snel veranderende eisen van de arbeidsmarkt. Er zitten echter maar 24 uur in een dag. We hebben voldoende slaap en rust nodig om dat werken samen met al die andere taken te kunnen volhouden. Stress en burn-out, zelfs bij jonge mensen, nemen toe. Een aantal zaken gaan dus niet goed.

 

Zekerheid in vrijheid, vrijheid in zekerheid 

Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn een garantie- of basisinkomen, wat voldoende is om van te kunnen leven en dus niet minder mag zijn dan de huidige bijstandsuitkering plus toeslagen. Een gemeente kan dit niet zomaar invoeren. Dat is landelijk beleid. Maar als 50PLUS kunnen wij in onze stad wel een zogenaamde pilot uitproberen. Wat 50PLUS betreft gaat het dan om 55plussers die geen recht meer hebben op WW en wiens kansen op de arbeidsmarkt nihil zijn geworden. Van ons mag men dan gewoon bijverdienen of zich aan andere vrijwillige taken wijden. Ook de positie van ZZP ‘ers van 55 jaar en ouder die minder dan het sociaal minimum verdienen dient hierin te worden meegenomen.

50PLUS heeft een plan voor een nieuw belastingstelsel dat leidt tot een spectaculaire vereenvoudiging van de belastingheffing. Een groot aantal heffingen, aftrekposten, toeslagen en kortingen verdwijnt bij dit belastingplan. Daarvoor in de plaats komt een inkomensafhankelijke Persoonlijke Korting voor iedere volwassene en een bedrag per kind.

Het plan maakt een eind aan 22 bestaande heffingen, aftrekposten, kortingen en toeslagen. Daarvoor in de plaats komt een inkomensafhankelijke basiskorting van € 6.800, – (2020) voor iedere volwassene, die kan oplopen tot € 10.200, – (2020), plus een bedrag per kind via een ouderschapsbudget. Wie een laag inkomen heeft, kan door deze Persoonlijke Korting zelfs geld krijgen van de Belastingdienst.
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft het 50PLUS plan doorgerekend en concludeert dat het stelsel kan worden ingevoerd zonder grote maatschappelijke schokken.

50PLUS landelijk zet in op een simpel, betaalbaar en rechtvaardiger belastingstelsel dat iedereen begrijpt en waarin iedereen gelijk wordt behandeld. Het 50PLUS belastingplan bewijst dat het kan. Het minimumloon en de AOW worden verhoogd met 5 procent en er zijn sterkere prikkels om te werken.

 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • Experimenten met het vereenvoudigen van de belastingheffing in overeenstemming met het 50PLUS belastingplan

 

Naar AOW via de AOGW! 

In 2012 werd besloten in Nederland de AOW-leeftijd in stappen te verhogen van 65 jaar naar omstreeks 70 of nog meer. Dit is bedacht en ingevoerd door de zogenoemde Kunduz-coalitie: de VVD, het CDA, D66, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie. Ze wilden niet alleen Nederlandse troepen sturen naar Afghanistan, maar ook de Nederlandse ouderen laten betalen voor de economische crisis. Héél Nederland lijdt onder deze maatregelen. Jongeren voor wie pas later banen vrijkomen. Ouderen – vooral in de zware beroepen – die jarenlang op hun AOW gerekend hadden. De AOW-leeftijd terug naar 65:

 

 • Veel mensen ouder dan 50 jaar hebben al moeite een baan te vinden of te behouden
 • De besparingen op de AOW zijn daarom voor een groot deel maar schijn. Veel ouderen komen in de bijstand. De AOW-uitkering is lager dan de bijstand
 • De kosten van de uitvoering van de AOW vanaf 65 jaar zijn niet veel hoger (ca. 1 % meer) dan die van de bijstand
 • Ouderen in Nederland zijn belangrijk als vrijwilligers in heel veel functies. Denk aan cultuur, sport, bibliotheken, (mantel-)zorg. Het verlagen van de AOW-leeftijd bevordert het vrijwilligerswerk
 • Er komen banen vrij voor jongeren als de ouderen er niet meer toe gedwongen worden
 • Maar vooral: de verhoging van de AOW-leeftijd is zo verdraaid oneerlijk voor de mensen met de zware beroepen, met lagere opleiding, die veel eerder zijn gaan werken, die minder verdienen, en die als ze eenmaal AOW krijgen, daar veel korter van kunnen genieten!

 

In de 50PLUS gemeenten begint het verzet: de AOGW (de Algemene Ouderdom Gemeentewet), dat is AOW op bijstandsniveau vanaf 65 voor de mensen die het nodig hebben. Waarom een uitkering op bijstandsniveau terwijl de AOW toch lager is? De Kunduz-coalitie heeft helaas niet alleen de AOW-leeftijd verhoogd, maar ook de pensioenleeftijd “aangepast”. Daarom is bijstandsniveau vanaf 65 tot de pensioenleeftijd hard nodig. Het is een basisinkomen! Dat betekent: niet langer nutteloos solliciteren, niet meer nutteloos schoffelen, geen nutteloze gesprekken met de UWV meer.

 

50PLUS Rotterdam zet in op  

 • Streven is dat alle gemeentelijke inwoners weer AOW krijgen vanaf 65 jaar en beginnen nu bij de mensen met een bijstandsuitkering
 • Vanuit de gemeente als werkgever druk zetten op het Rijk en bij de pensioenfondsen om de indexatie van pensioenen te hervatten. Ook inzetten op herstelbetaling voor onnodig gemiste indexatie tussen 2008 en 2021
Delen via: