Column: Afval willen scheiden is bewustwording

Column: Afval willen scheiden is bewustwording

Ooit was ik controleur van chemische afvalstoffen bij het Ministerie van VROM en later deed ik de handhaving op alle afvalstoffen bij de DCMR Rijnmond. Ik controleerde en handhaafde dat het een lieve lust was, want van het milieu hadden wij kaaskoppen niet veel kaas gegeten. Ik heb het over de jaren tachtig van de […]

Column: Een bedenkelijke uitdaging: €50,- p.w.

Column: Een bedenkelijke uitdaging: €50,- p.w.

Half juli viel ’s avonds om half tien een bijzonder verzoek in mijn mailbox; of ik als raadslid de uitdaging aan wil gaan om één week met €50 leefgeld rond te komen. Het idee komt van Warm Rotterdam, een beweging ontstaan vanuit de Pauluskerk, ‘van onderop’, van mensen die weten wat het is om in […]

Column: De vervuiler betaalt!

Column: De vervuiler betaalt!

Als het om ons eigen nest gaat zijn wij Rotterdammers wel een heel rein volkje. Het schoonhouden van markten en straten wordt al eeuwen in onze stad geregeld door vuilnismannen, straatvegers en asmannen. Rotterdam is een van de eerste steden die in 1876 een gemeentereiniging, de Roteb, in het leven roept om vuilnis op te […]