Column: De vervuiler betaalt!

Column: De vervuiler betaalt!

Als het om ons eigen nest gaat zijn wij Rotterdammers wel een heel rein volkje. Het schoonhouden van markten en straten wordt al eeuwen in onze stad geregeld door vuilnismannen, straatvegers en asmannen. Rotterdam is een van de eerste steden die in 1876 een gemeentereiniging, de Roteb, in het leven roept om vuilnis op te […]

Column: Verzet je tegen Ouderenarbeid

Column: Verzet je tegen Ouderenarbeid

Na een jarenlang onderhandelingstraject over een nieuw pensioenstelsel ligt er nu een concept pensioenakkoord voor. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen; het gepresenteerde principeakkoord is een gedrocht, een wanstaltigheid! Het is een typisch door gevestigde partijen bedachte polderconstructie! Dat CDA, GroenLinks, VVD en D66 niets hebben met het sociale gedachtegoed van […]

Column: #DOESLIEF brengt er geen verandering in

Column: #DOESLIEF brengt er geen verandering in

Als ik als puber vloekte was de geijkte reactie van mijn moeder “Ga je mond spoelen” om vervolgens mij standaard ook nog een stevige tik om mijn oren te geven. Vloeken en schelden worden als termen tegenwoordig door elkaar gebruikt, maar waren oorspronkelijk wel verschillend. Toen we nog onder het juk van kerk en geloof […]